Siostry zakonne z diecezji w Muzeum Kardynała Adama Kozłowiekciego w Hucie Komorowskiej

Siostry zakonne z diecezji w Hucie Komorowskiej

            Z racji Światowego Miesiąca Misyjnego, który na październik A.D. 2019 ogłosił w Kościele Papież Franciszek, Siostry zakonne z diecezji sandomierskiej na swoje październikowe spotkanie udały się do Muzeum Kardynała Kozłowieckiego – Misjonarza Zambii. Po ścieżkach misyjnych Księdza Kardynała oprowadzał Siostry Ks. Daniel Koryciński, Dyrektor Dzieł Misyjnych Diecezji sandomierskiej, wspomagany przez Panią Krystynę z Fundacji „Serce bez granic”.

            Do Huty Komorowskiej przybyło 40 Sióstr oraz przedstawicielek indywidualnych form życia konsekrowanego. Po zawiązaniu wspólnoty został zaprezentowany film w reżyserii pana Pawła Zarzyckiego  „Rzecz o Kardynale Kozłowieckim” w którym przybliżono postać Apostola Afryki, Uczestniczki spotkania obejrzały eksponaty Muzeum upamiętniające  życie kard. Kozłowieckiego szczególnie jego „drogę przez mękę” w obozach koncentracyjnych Auschwitzi Dachau oraz posługę misyjną w Zambii.

W kościele parafialnym pw. Świętej Rodziny w Hucie Komorowskiej była sprawowana  Msza święta, którą sprawowali Księża Dyrektorzy: animator misyjny – ks. Daniel Koryciński i ks. Leon Siwecki– wikariusz biskupi ds. życia konsekrowanego w diecezji. W kościele parafialnym znajdują się relikwie św. O. Pio oraz św. Charbela Makhlou z Libanu i stąd też, na zakończenie liturgii, modloną się przez wstawiennictwo tych świętych zakonników o  łaskę nowych powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych w naszej diecezji.

            Po Mszy św. Siostry spotykały się z paniami z Koła Gospodyń „Dworzanki” z Huty Komorowskiej, które przygotowały dla gości agapę.

Spotkanie w Nadzwyczajnym Miesiącu Misyjnym zachęciło też Siostry do pochylenia się nad tematyką misyjną i popularyzowania idei misyjnej w szkołach na katechezie jak również we wspólnotach domowych. Każda wspólnota w diecezji odmawia codziennie różaniec w intencji misji i misjonarzy, ta inicjatywa powstała w 2011 roku i została złączona jako Żywy Różaniec Domów Zakonnych dla misji.

s. Klara Radczak CFS

Referent ds. zakonów