Podziękowanie dla wolontariuszy i darczyńców misji ,,Opatrunek dla Zambii”2019

LISTA OSÓB I  INSTYTUCJI, KTÓRE WZIĘŁY  UDZIAŁ W ,MISJI  OPATRUNEK  DLA  ZAMBII ” 2019

 1. Szkolne Koło Caritas ZPOPSP i P w Mostkach
 2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Bidzinach
 3. Szkoła Podstawowa im. Ks. Kardynała  Adama Kozłowieckiego w Hucie Komorowskiej
 4. Parafia  pw. Św. Rodziny w Hucie Komorowskiej
 5. Przedszkole Gminne w Iwoniczu
 6. Parafia w Wydrzy gm. Grębów
 7. Ruch Rodzin Nazaretańskich
 8. Tarnobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa Klub Osiedlowy w Nowej Dębie
 9. Parafia Matki Bożej Królowej Polski w Sandomierzu
 10. SP nr 3 im. Armii Krajowej w Sandomierzu
 11. Szkolne Koło PCK Publiczna Szkoła Podstawowa w Dębicy
 12. Liceum Ogólnokształcące im. Janka Bytnara w  Kolbuszowej
 13. Zespół Szkół Agrotechnicznoo- Ekonomicznych w Werynia
 14. Przedszkole Słoneczny Zakątek w Kolbuszowej 
 15. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Nisku
 16. Szkoła Podstawowa w Wilczej Woli
 17. Parafia św. Michała w Ostrowcu Świętokrzyskim
 18. Parafia św. Kazimierza w Ostrowcu Świętokrzyskim
 19. Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Ostrowcu Świętokrzyskim
 20. Parafia Matki Bożej Salentyńskiej – Piaski w Ostrowcu Świętokrzyskim
 21. Stowarzyszenie Mieszkańców Rzeczycy Długiej i Musikowa oraz Wspólnota Św. Wojciecha
 22. Zespól Szkół w Budach Głogowskich
 23. Parafia Najświętszego Serca Jezusowego w Ostrowcu Świętokrzyskim
 24. Zespół Szkół Nr 1 im. Kardynała Wyszyńskiego  w Tarnobrzegu.
 25. Szkoła Podstawowa w Krzątce
 26. Zespół Szkół w Woli Baranowskiej
 27. Szkoła Podstawowa w Skopaniu
 28. Wolontariat Szkoły Podstawowej im. Księdza Antoniego Podgórskiego w Iwoniczu
 29. ZS nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli
 30. Parafia św. Floriana w Stalowej Woli
 31. Dekanat Połaniec (w akcję włączyło się 8 parafii)
 32. PSP w Jaźwinach
 33. SP w Ryglicach
 34. SP w Joninach
 35. Publiczne Przedszkole w Ryglicach
 36. PSP w Czarnej, Szkolny Klub Wolontariatu
 37. SP w Tarnowskiej Woli
 38. Chwałowice
 39. SP nr 9 im. Jana Pawła II w Tarnobrzegu
 40. Klub Inteligencji Katolickiej im. Św. Brata Alberta w Tarnobrzegu
 41. Parafia Matki Bożej Królowej Polski w Nowej Dębie
 42. SP nr 3 im. Bronisława Zybury w Nowej Dębie
 43. ZS nr 3 im. gen. Władysława Sikorskiego w Tarnobrzegu
 44. SP w Zarzeczu
 45. SP im. Jana Pawła II w Skopaniu, klasa VIII
 46. SP w Czajkowej
 47. Dom Dziennego Pobytu Seniora w Dębiakach
 48. Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sarnowie
 49. Parafia św. Jacka w Chrzanowie
 50. Szkolny Klub Wolontariatu w Chrzanowie
 51. Parafia św. Wojciecha Biskupa w Momotach Górnych
 52. Parafia św. Jana Chrzciciela w Janowie Lubelskim
 53. Parafia pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Dzwoli, Janów Lubelski
 54. Publiczne Przedszkole w Majdanie Królewskim
 55. Zespół Placówek Oświatowych w Koprzywnicy
 56. PSP w Woli Rusinowskiej
 57. SP w Hadykówce
 58. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jarocinie: szkolny wolontariat + samorząd uczniowski
 59. SP Dzikowiec
 60. SP Lipnica
 61. SP w Alfredówce
 62. Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Kard. Wyszyńskiego w Głogowie Małopolskim
 63. SP w Budach Głogowskich
 64. ZSZ w Głogowie Małopolskim
 65. Szkolne Koło Caritas – SP. nr 1 im. gen. Bryg. Stanisława Gano w Opatowie
 66. Klasztor Ojców Bernardynów w Opatowie
 67. SP im. Fabiana Dury w Chmielowie
 68. SP nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Nowej Dębie
 69. ZS im. Gen. Sikorskiego w Tuszowie Narodowym, P. Marta Ryniewicz
 70. Parafia pw. MB Wspomożenia Wiernych w Tuszowie Narodowym
 71. SP w Brzostowej Górze
 72. Diecezja Sandomierska
 73. SP w Straszęcinie
 74. Pani Teresa Szustak z Tarnobrzega
 75. SP w Wyszatycach
 76. SP w Zasowie
 77. ZS nr 2, Szkolne Koło Caritas w Rzeszowie
 78. SP w Kłyżowie
 79. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tuszowie Narodowym
 80. PSP nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Staszowie
 81. Zespół Placówek Oświatowych PSP i LO w Bogorii
 82. ZS nr 2 im. Bartosza Głowackiego w Tarnobrzegu
 83. PSP nr 9 im. Jana Kochanowskiego w Stalowej Woli
 84. Parafia MB Szkaplerznej w Stalowej Woli
 85. SP im. Jana Pawła II w Pysznicy
 86. Przedszkole w Pysznicy
 87. SP im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Kłyżowie
 88. SP im. ks. J. Poniatowskiego w Annopolu, 18 Gr. Zuchowa  „Leśne Duszki”
 89. SP Malinówka
 90. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jarocinie
 91. Grupa parafialna „Rycerze Kolumba” przy parafii pw. Chrystusa Króla w Tarnobrzegu
 92. SP nr 3 w Tarnobrzegu
 93. Parafia św. Jacka w Chrzanowie – dekanat Janów Lubelski
 94. Dekanat Wydrza
 95. ZSP nr 2 w Rzeszowie
 96. Szkoła Podstawowa nr 12 w Rzeszowie
 97. Parafia św. Barbary w Staszowie
 98. Parafia św. Bartłomieja w Staszowie
 99. Parafia Trójcy Świętej w Bogorii
 100. Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie
 101. LO im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie
 102. Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie
 103. Zespół Placówek Oświatowych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Staszowie
 104. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Staszowie
 105. ZS im. Jana Pawła II w Bogorii
 106. Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Rytwianach
 107. Szkoła Podstawowa w Czelatycach
 108. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rokietnicy
 109. Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Rokietnicy Woli
 110. Szkoła Podstawowa im. Bronisława Markiewicza w Tuligłowach
 111. Koło Gospodyń DWORZANKI z Huty Komorowskiej
 112. OSP z Huty Komorowskiej
 113. Prezes TPHK w Hucie Komorowskiej
 114. KOŁO pielgrzyma z Nowej Dęby
 115. Pracownicy Muzeum Kardynała Adama Kozłowiekciego SJ w Hucie Komorowskiej. Dziękujemy wszystkim bardzo serdecznie! Paczki już zostały nadane i wysłane!!! ……

Dziękujemy !