Delegacja z Huty Komorowskiej w KL DACHAU w 80.rocznicę wybuchu II wojny światowej i aresztowania Kard. Adama Kozłowieckigo SJ

Grudzień 2019 r. Miejsce Pamięci byłego obozu KZ Dachau.  

W 80. rocznicę aresztowania kardynała Adama Kozłowieckiego SJ przedstawiciele Huty Komorowskiej z Panią Genowefą Bialkovski symbolicznie złożyli wiązankę z biało czerwonym akcentem w imieniu Muzeum oraz OSP i Koła Gospodyń DWORZANKI. Grupa odwiedziła Kościół Pojednania na terenie byłego obozu, w którym jesienią 2011 była prezentowa wystawa o Ks. Kard. Adamie Kozłowieckim SJ. Wszyscy zwiedzili Miejsce Pamięci KZ  Dachau wraz z znajdującą się ekspozycją i  Izbą Pamięci.

Delegacja zapaliła świece w Kaplicy Sióstr Karmelitanek,  nie zabrakło wspólnej modlitwy za Ofiary i Uwiezionych w obozie KZ Dachau w tym za kapłanów z diecezji sandomierskiej.

P Grupę z Huty Komorowskiej po Monachium i śladach Polskości od średniowiecza do dzisiaj oprowadziła Pani Nina Kozłowska pracownik naukowy, historyki z Uniwersytetu Monachijskiego im. Króla Ludwika Maksymiliana. Autorka wielu publikacji m.in. ,,Polskie Orły, Bawarskie Lwy”.

Bardzo dziękujemy Pani Genowefie Bialkovski członkowi Rady Programowej Fundacji za zaproszenie i wspólnie spędzony czas w 80. rocznicę aresztowania kard. Adama Kozłowieckiego SJ rodaka z Huty Komorowskiej w KL Dachau i Monachium.

kc