Wystawa „Książę Kościoła ” w Kotuszowie do 15 grudnia 2019 r.

Wystawa „Książę Kościoła” o kardynale Adamie Kozłowieckim wraz z baneram promującym Miasto i Gminę Kolbuszowa w dniach od 9 od 15 grudnia w parafii pod wezwaniem św. Jakuba Starszego Apostoła w Kotuszowie.
INFORMACJE O PARAFII
Pierwsze informacje na temat wsi i parafii Kotuszów pochodzą z I poł. XIV w. Parafia ta została bowiem wymieniona w spisie płacących świętopietrze z 1326 r. Posiadała wówczas drewniany kościół. W XVI w. świątynia została ograbiona i spalona przez Krzysztofa Lanckorońskiego, kasztelana radomskiego. Wierni, przynależący do parafii w Kotuszowie, zmuszeni byli wtedy uczęszczać do kościoła klasztornego w Kurozwękach. Prawdopodobnie Zbigniew Lanckoroński, syn kasztelana radomskiego, ufundował nową świątynię. Ta jednak w XVII w. uległa pożarowi. Obecny kościół pochodzi z II poł. XVII w. W dniu 25 lipca 2009 r. bp E. Frankowski otworzył szlak pielgrzymkowy św. Jakuba: Sandomierz – Kotuszów – Kraków do Santiago de Compostela, przedłużony później do Lublina. Kościół parafialny pw. św. Jakuba Apostoła zbudowany został w 1661 r. Jego fundatorem był Krzysztof z Brzezia Lanckoroński, starosta szydłowiecki. Uroczystego poświęcenia tej świątyni dokonał bp M. Oborski 11 listopada 1681 r. W czasie działań II wojny światowej kościół został spalony wraz z wyposażeniem, a mury dotkliwie naruszone. Odbudowy kościoła i jego wyposażenia podjął się ks. Antoni Sobczyk, który przybył do Kotuszowa w 1945 r. W szybkim czasie poprawił on mury, wzniósł wieżę i dach, zbudował ołtarze i na nowo wyposażył świątynię. Świątynia jest murowana i otynkowana, na planie krzyża łacińskiego. Od zewnątrz kościół opinają szkarpy. Nawa ma rzut prostokąta, a ramiona transeptu tworzą dwie kaplice: św. Antoniego od północy i św. Józefa od południa. Skierowane ku wschodowi prezbiterium jest węższe od nawy, a zamyka je półkolista absyda. Od północy przylega do niego piętrowa przybudówka, z zakrystią na parterze i skarbczykiem na piętrze. Natomiast od zachodu dostawiona została do nawy czterokondygnacyjna, prostopadłościenna wieża, w przyziemiu mieszcząca kruchtę, nakryta bardzo charakterystycznym, ośmiobocznym hełmem i arkadową latarenką. Na piętrze wieży znajduje się chór muzyczny. Schody na chór i na wieżę umieszczono w grubości muru.
Msze święte:
– w niedziele i święta: 9.00, 12.00
Proboszcz – Ks. kan. Jerzy Sobczyk