Kalendarium wydarzeń w 2019 roku

Muzeum i Fundacja im. Ks. Kard. Adama Kozłowieckiego

„Serce bez granic” w Hucie Komorowskiej

11-15 lutego 2019 r. – ferie zimowe w Muzeum dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Kard. Adama Kozłowieckiego w Hucie Komorowskiej,

od 1 marca 2019 r. – w Internecie wirtualny spaceru po Muzeum

2 marca 2019 r. – spotkanie Rady Programowej Fundacji w Wyższym Seminarium Duchownym w Sandomierzu,

5 marca 2019 r. – 30. rocznica konsekracji biskupiej Bp Edwarda Frankowskiego, Prezesa Fundacji „Serce bez granic”,

13 marca 2019 r. – kustosz Muzeum Katarzyna Cesarz przewodniczącą jury IV Gminnego Konkursu Plastyczno-Czytelniczego „Legendy polskie w komiksie” w SP w Woli Rusinowskiej,

13-15 marca 2019 r. – Ogólnopolska Interdyscyplinarna Sesja Naukowa „Magis quam homo… Świętość i heroizm od starożytności do czasów współczesnych” w Warszawie z referatem pt. „Ks. Kard. Adam Kozłowiecki  – afirmacja człowieczeństwa w dotkniętym totalitaryzmami XX wieku”, zaprezentowanym przez Stanisława Hadynę,

marzec 2019 r. – rozpoczęcie cyklu spotkań w ramach programu „Chętni i Pomocni”, zainicjowanego przez Towarzystwo Projektów Edukacyjnych w Warszawie i Fundację im. Ks. Kard. Adama Kozłowieckiego „Serce bez granic”,

24 marca 2019 r. – dyrektor Muzeum Bogdan Romaniuk został uhonorowany nadawanym przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości,

1 kwietnia 2019 r. –  108. rocznica urodzin Kard. Adama Kozłowieckiego SJ. Kustosz Muzeum Katarzyna Cesarz podjęła pracę w jury „I Powiatowego Konkursu Piosenki Obcojęzycznej”,

2-14 maja 2019 r. – wystawa o Kard. Kozłowieckim SJ pn. „Książę Kościoła” w parafii św. Maksymiliana Marii Kolbego w Rytwianach,

10 kwietnia 2019 r. – Eucharystia w intencji Ks. Kard. Adama Kozłowieckiego SJ odprawiona przez ks. Daniela Korycińskiego w kościele pw. Św. Rodziny w Hucie Komorowskiej,

11 maja 2019 r. – Majówka Katechetów (Wiosenny Dzień Skupienia) w kościele parafialnym w Hucie Komorowskiej i Muzeum Ks. Kard. Adama Kozłowieckiego SJ,

15 maja-3 czerwca 2019 r. – wystawa o Kard. Kozłowieckim SJ pn. „Książę Kościoła” w Kościele Rektoralnym pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Rytwianach,

18 maja 2019 r. – Noc w Muzeum Ks. Kard. Adama Kozłowieckiego SJ,

25 maja 2019 r. „VIII Podkarpacki Festiwal Piosenki Ewangelizacyjnej im. Ks. Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ” pod hasłem „Serce bez granic” w Gminnym Ośrodku Kultury w Majdanie Królewskim,

25 maja 2019 r. – 25-letnia rocznica kapłaństwa ks. Marka Dzióby, założyciela i wiceprezesa Zarządu Fundacji „Serce bez granic”,

25 maja 2019 r. – zbiory Muzeum uzupełniły płyty winylowe – pamiątki po Kardynale Adamie Kozłowieckim, przekazane przez ks. Wojciecha Łapczyńskiego, misjonarza z Zambii

3-17 czerwca 2019 r. – wystawa o Kard. Kozłowieckim SJ pn. „Książę Kościoła” w kościele św. Barbary w Staszowie,

18 czerwca 2019 r. – otwarcie Lokalnego Punktu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, działającego w Muzeum Ks. Kard. Adama Kozłowieckiego SJ we wtorki w godz. 13.00-18.00. Całodobowe wsparcie – nr tel. 530 310 430,

25 czerwca 2019 r. zasoby Muzeum wzbogaciły pamiątki po ks. Janie Krzysztoniu (1951-2014), współpracowniku Ks. Kard. Adama Kozłowieckiego SJ na misji w Mpunde (Zambia),

28 czerwca 2019 r. – uroczystości w 80. rocznicę ostatniego przedwojennego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Leśnego w dniu 28 czerwca 1939 roku w Hucie Komorowskiej: msza św. i konferencja naukowa „Pamięci Adama Kozłowieckiego seniora” w Majdanie Królewskim oraz ceremonia odsłonięcia pamiątkowej tablicy ufundowanej przez PTL na budynku Muzeum Ks. Kard. Adama Kozłowieckiego SJ w Hucie Komorowskiej,

1-31 lipca 2019 r. – wystawa o Kard. Kozłowieckim SJ pn. „Książę Kościoła” w kościele pod wezwaniem Świętej Trójcy w Bogorii,

4 lipca 2019 r. – 10. rocznica sakry biskupiej J. E. Krzysztofa Nitkiewicza, członka Zarządu Fundacji „Serce bez granic”,

24 lipca i 20 sierpnia 2019 r. – plener malarski dla dzieci i młodzieży z Ośrodka Rehabilitacyjno-Adaptacyjnego w Bojanowie w Muzeum Ks. Kard. Adama Kozłowieckiego SJ z inicjatywy Caritasu Diecezji Sandomierskiej,

28 lipca 2019 r. – Eucharystia z okazji jubileuszu 75-lecia OSP w Hucie Komorowskiej, odprawiona przez ks. Daniela Korycińskiego na scenie plenerowej w parku przy Muzeum,

lipiec 2019 r. – Muzeum Ks. Kard. Adama Kozłowieckiego SJ na „Turystycznym Szlaku Dobrego Smaku”,

sierpień 2019 r. – zbiory Muzeum uzupełniły trzy pamiątkowe zdjęcia z 1970 r. z wizyty Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ w Milanówku, dar od S. Teresy Głuchowskiej,

11 września 2019 r. – budowa drewnianej barierki przy stawie w parku dworskim obok Muzeum,

11 września 2019 r. – spotkanie z członkami komisji konkursowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w ramach konkursu „Piękna Wieś Podkarpacka 2019”,

15 września 2019 r. – centralne obchody „XII Dni Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ” w parku przy Muzeum: Msza Św. w intencji misjonarzy, konferencja naukowa w Majdanie Królewskim, Jarmark Misyjny oraz koncert w ramach Festiwalu Psalmów Dawidowych „Honorując Sprawiedliwych” z występami artystów polskich, takich jak: Dariusz Malejonek z grupą Maleo Reggae Rockers, Joanna Dudkowska, oraz żydowskich: Joshua Aaron, zespół Miqedem z Izraela (dofinansowanie: NCK, WDK w Rzeszowie, Orlen Oil),

październik – listopad 2019 r. – zbiórka i segregacja materiałów medycznych w Muzeum w ramach akcji „Opatrunek dla Zambii” – Afryka z inicjatywy Papieskich Dzieł Misyjnych Diecezji Sandomierskiej. Na apel odpowiedziało ponad 190 szkół i przedszkoli oraz ponad 100 parafii Diecezji Sandomierskiej, a także wiele osób prywatnych,

7-30 października 2019 r. – wystawa o Kard. Kozłowieckim SJ pn. „Książę Kościoła” w Zespole Szkół im. ks. dra Jana Zwierza i Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach,

19 października 2019 r. – spotkanie sióstr zakonnych Diecezji Sandomierskiej w Muzeum Ks. Kard. Adama Kozłowieckiego SJ w ramach Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego,

20 października 2019 r. – spektakl o Kard. Kozłowieckim „Serce bez granic” w reżyserii Sławomira Gaudyna z udziałem aktorów Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie wystawiony w Katolickim Domu Kultury św. Józefa w Sandomierzu,

22 października – 1 listopada 2019 r. – wystawa „In nomine Domini. Misjonarz Afryki. Kardynał Adam Kozłowiecki SJ (1911-2007) na Papieskim Uniwersytecie Gregorianum w Rzymie. Podczas audiencji generalnej delegaci Fundacji „Serce bez granic” przekazali Ojcu Świętemu obraz z podobizną Kard. Kozłowieckiego SJ pędzla Eliasza Dyrowa,

6 listopada 2019 r. – Zaduszki Misyjne w kościele pw. Świętej Rodziny w Hucie Komorowskiej i Muzeum Ks. Kard. Adama Kozłowieckiego SJ,

8-16 listopada 2019 r. – wystawa o Kard. Kozłowieckim SJ pn. „Książę Kościoła” w Parafii pw. św. Bartłomieja w Staszowie,

26 listopada 2019 r. – zmarła Zofia Kozłowiecka-Tyll (1940-2019), badaczka tańca, nauczyciel akademicki, bratanica Ks. Kard. Adama Kozłowieckiego SJ,

16-20 listopada 2019 r. – wystawa o Kard. Kozłowieckim SJ pn. „Książę Kościoła” w kościele św. Andrzeja Boboli w Niemirowie,

20-25 listopada 2019 r. – wystawa „Książę Kościoła” w kościele św. Mikołaja Biskupa w Kiełczynie,

25 listopada – 2 grudnia 2019 r. – wystawa „Książę Kościoła” w parafii Przemienienia Pańskiego i Ducha Świętego w Wiśniowej,

2-9 grudnia 2019 r. – wystawa „Książę Kościoła” w Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i św. Augustyna Biskupa w Kurozwękach,

9-15 grudnia 2019 r. – wystawa „Książę Kościoła” w parafii Św. Jakuba Starszego Apostoła w Kotuszowie (od maja 2019 r. do grudnia 2019 r. wystawę obejrzało ok. 50 tys. odbiorców).

op. Agnieszka Wlazło

kc