Kolędnicy Misyjni -12 stycznia 2020 r. w Tarnobrzegu

Każdego roku dzieci z Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci podejmują trud kolędowania dla swoich rówieśników z innej części świata. Tegoroczne przedsięwzięcie dedykowane jest właśnie małym mieszkańcom Amazonii.
Pierwsze przygotowania do misyjnego kolędowania rozpoczną się już w listopadzie. Sekretariat Krajowy specjalnie na tę okazję opracowuje Misyjne Materiały Liturgiczne „Kolędnicy Misyjni 2019/20 dzieciom w Amazonii”.
W tym roku polscy kolędnicy misyjni będą głosić Dobrą Nowinę o narodzeniu Zbawiciela, który przyniósł ludziom orędzie zbawienia oraz prawo miłości i przebaczenia. Przypomną mieszkańcom swoich parafii, że są „ukochani i posłani”. „Mali misjonarze” poproszą ich również o zaangażowanie w obronę tych „najmniejszych” w Amazonii oraz zwrócą uwagę na potrzebę troski o lasy i przyrodę.

https://missio.org.pl/pontyfikat/766-kolednicy-misyjni-2019-2020

Z tej okazji odbyła się Msza św. w Parafii Rzymsko-Katolickiej
pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy,ul. Konstytucji 3 Maja 11 w Tarnobrzegu.

W spotkaniu kolędników misyjnych w dniu 12 stycznia 2020 r.udział wzięli zaproszeni biskupi: J.E. Bp Jan Wątroba ordynariusza Diecezji Rzeszowskiej i J.E. Krzysztof Nitkiewicz ordynariusza Diecezji Sandomierskiej oraz dzieci i młodzieży z województwa Podkarpackiego i Świętokrzyskiego.

Fotorelacja z Mszy św. transmitowanej przez Katolicka TV Serbinów, więcej na FB Muzeum

kc