Trzydzieści jeden lat sakry biskupiej obchodzi w czwartek 5 marca 2020 r. biskup senior diecezji sandomierskiej ksiądz Edward Frankowski

J.E. Biskup Edward Frankowski w 2019r. podczas mszy świętej jubileuszowej w bazylice konkatedralnej w Stalowej Woli, wspomniał  w swoim kazaniu, że otrzymał godność biskupa z woli papieża Jana Pawła II i został konsekrowany na biskupa przez metropolitę przemyskiego Ignacego Tokarczuka. Jako zawołanie biskupie przyjął słowa „Christus vincit” (Chrystus zwycięża).

Rok temu podczas kazania mówił: – W walce ze złem możemy ponieść klęskę. Ale gdy mamy do pomocy Jezusa, wygramy. Chrystus, który jest źródłem wiary, jest niezwyciężony. Chrystus przestrzega przed obłudą, nieszczerą postawą. Chrystus posłał apostołów, aby nawracali ludzi i głosili Ewangelię, aby kierowali ludźmi w drodze do zbawienia. Apostołowie wybrali pomocników i z pokolenia na pokolenie trwa tradycja i dokonuje się dzieło zbawienia. Zostałem włączony do kolegium biskupów, aby głosić Ewangelię.

Wtedy też, Jubilat przypomniał  słowa skierowane przez Jezusa do apostołów i ich następców: „Kto was słucha, Mnie słucha, a kto wami gardzi, Mną gardzi; lecz kto Mną gardzi, gardzi Tym, który Mnie posłał”.

W tym 2020 roku przypada  31 rocznica przyjęcia sakry biskupiej przez  J.E. bpa Edwarda Frankowskiego Prezesa Fundacji. W związku z tym  Zarząd Fundacji im. Ks. Kardynała Adama Kozłowieckiego ,, Serce bez granic” oraz Dyrektor i pracownicy  Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ w Hucie Komorowskiej składają najserdeczniejsze życzenia dziękując Bogu za wszelkie dobro, które się dokonało przez  ręce Księdza Biskupa dla nas.

Bogu niech będą dzięki i Księdzu Biskupowi niech będą dzięki!

Pod pasterskim przewodnictwem Księdza Biskupa Prezesa Fundacji ,, Serce bez granic”, pełni nadziei spoglądamy w przyszłość. Ekscelencjo Księże Biskupie Edwardzie prosimy  przyjąć  życzenia: zdrowia, pogody ducha, optymizmu chrześcijańskiego, radości z posługi pasterskiej, uśmiechu, nawet w smutku lub boleści.

Życzymy przyjaciół, którzy wskażą piękno, życzymy wdzięczności kapłanów i  świeckich, cierpliwości przy akceptacji rzeczywistości oraz siły w przekazywaniu miłości! Niech Moc Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana stanie się udziałem serca Waszej Ekscelencji.

Niech ogień miłości rodzącej się w każdej sprawowanej przez biskupa  Mszy św. przenika życie, odradza wiarę w siebie i nas wszystkich, ludzką dobroć i radość codziennego świadczenia o Bożym Zwycięstwie i Miłości.

Biskup Edward Marian Frankowski urodził się 15 sierpnia 1937 roku w Kępie Rzeczyckiej koło Stalowej Woli. Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Przemyślu. Święcenia kapłańskie przyjął w roku 1961. Jako wikariusz pracował w parafii Hyżne koło Rzeszowa i w Jaśle. Jako proboszcz posługiwał od 1967 roku w Stalowej Woli Południe. Następnie w parafii św. Floriana od 1975 roku i w parafii Matki Bożej Królowej Polski w latach 1978-92. Sakrę biskupią przyjął dnia 5 marca 1989 roku, obierając za dewizę słowa: „Christus vincit” tzn. „Chrystus zwycięża”. Początkowo pełnił posługę, jako biskup pomocniczy diecezji przemyskiej, a od 1992 do 2012 roku był biskupem pomocniczym diecezji sandomierskiej.

Był kapelanem NSZZ „Solidarność” w latach 1980-1992. Obecnie, będąc biskupem seniorem, aktywie angażuje się w posługę pasterską w diecezji sandomierskiej.

Foto i inf. http://www.radio.kielce.pl/pl/post-82798

https://www.biskupedwardfrankowski.stalwol.pl/