Wspomnienie Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ

01.04. 20120r. to wspomnienie urodzin księdza kardynała Adama Kozłowieckiego SJ, Misjonarza Afryki. w dniu 23. X. 2019 r. Fundacja Kardynała Kozłowieckiego przypomniała Papieżowi postać Jezuity. Oto słowa Papieża Franciszka wygłoszone podczas audiencji ogólnej: ,,Pozdrawiam serdecznie Polaków, a szczególnie organizatorów wystawy, poświęconej kard. Adamowi Kozłowieckiemu, otwartej wczoraj na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim. W latach II wojny światowej kard. Kozłowiecki był więźniem obozów koncentracyjnych w Auschwitz i Dachau. Później przez 60 lat pełnił posługę misyjną w Zambii. Odważnie głosił Ewangelię, niezłomnie walczył o godność i prawa dla Afrykanów, inicjował budowę kościołów, szkół, szpitali i domów opieki. Niech dzieło tego wybitnego polskiego ewangelizatora otworzy nasze serca na potrzeby braci żyjących w krajach misyjnych. Z serca wam błogosławię.“

Bogdan Romaniuk