o.Marek Inglot SJ Członek Rady Programowej Fundacji im.ks. Kardynała Adama Kozłowieckiego ,, Serce bez granic” w Papieskim Komitecie Nauk Historycznych

Watykan: o. Inglot w Papieskim Komitecie Nauk Historycznych

Jest to zaproszenie do podzielenia się swoimi kompetencjami w służbie Stolicy Apostolskiej i Kościołowi. W ten sposób o. Marek Inglot, skomentował nominację na członka Papieskiego Komitetu Nauk Historycznych.

Paweł Pasierbek SJ – Watykan

O. Marek Inglot jest jezuitą, od wielu lat wykłada na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Obecnie, po raz kolejny, pełni tam funkcję dziekana Wydziału Historii i Dóbr Kulturalnych Kościoła. Mówi o. Inglot. Papieski Komitet Nauk Historycznych działa ponad 60 lat

„Każda nominacja na członka watykańskiej dykasterii jest zawsze zaproszeniem do podzielenia się swoimi kompetencjami, do wniesienia swojego wkładu w działania, których ostatecznym celem jest służba Stolicy Apostolskiej i Kościołowi powszechnemu. W obecnym przypadku, dotyczącym mojej osoby, ma się to dokonywać w dziedzinie historii, a zwłaszcza historii Kościoła, w ramach działalności Papieskiego Komitetu Nauk Historycznych. Wiele mówi się, także obecnie, o ważnej i wyjątkowej roli, jaką ma do spełnienia historia. Słyszy się często, że historia jest nauczycielką życia. Niestety, szkoda, jak zwykł powtarzać mój mistrz o. Martina, szkoda, że tak niewiele uczymy się z historii. Tym bardziej ważne jest jej poznawanie i propagowanie, dzielenie się owocami swoich badań z innymi. Oby byli jak najliczniejsi – stwierdził w wywiadzie dla papieskiej rozgłośni o. Marek Inglot. – Ufam, że będę mógł wnieść mój skromny wkład w dzieło tej misji, którą Papieski Komitet Nauk Historycznych owocnie prowadzi już od ponad 60. lat. Powołał go do życia papież Pius XII w kwietniu 1954 roku. Bogata i różnorodna jest jego działalność. Jednym z jej aspektów jest współpraca w wieloma różnymi instytucjami naukowymi z wielu krajów świata i nie tylko z ośrodkami kościelnymi, czy katolickimi. Papieski Komitet od wielu lat współpracuje m.in. z Instytutem Historii Powszechnej Rosyjskiej Akademii Nauk z Moskwy. Związki i współpraca z innymi ośrodkami realizuje się między innymi poprzez liczne kongresy i sympozja naukowe, których owocem są cenne publikacje, które pomagają poznać historię i pomagają we wzajemnym rozumieniu siebie i pomagają w przyjmowaniu każdego z jego innością i w jego inności.“

https://www.vaticannews.va/pl/watykan/news/2020-03/watykan-nominacja-papieski-komitet-nauk-historycznych.html?fbclid=IwAR3WQUnsDzflUSoUV0omH-P2qQ-MLo8ayF8PdCsmzpqr9Uyn8FdyKxotppY

https://kosciol.wiara.pl/doc/6238201.Ojciec-Inglot-w-Papieskim-Komitecie-Nauk-Historycznych

Papież Franciszek mianował 17 marca br. o. Marka Inglota SJ członkiem Papieskiego Komitetu Nauk Historycznych. Nominacja ta została ogłoszona dzisiaj (31 marca 2020 r.) w Biuletynie Biura Prasowego Stolicy Świętej.

O. Markowi gratulujemy i życzymy błogosławieństwa Bożego w dalszej owocnej pracy akademickiej na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim, gdzie pełni funkcję dziekana Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego Kościoła.

O. Marek Inglot SJ

Ojciec Marek Inglot SJ należy do Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego. Jest długoletnim konsultorem Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Był dyrektorem Rzymskiego Archiwum Towarzystwa Jezusowego. Wydał kilka książek. m.in. biografię ks. Jakuba Wujka.

„Historia jest nauczycielką życia” – mówi Radiu Watykańskiemu. Warto POSŁUCHAĆ.

Papieski Komitet Nauk Historycznych powstał w 1954 r., zastępując istniejącą od 1883 r. Komisję Kardynalską ds. Badań Historycznych. Gromadzi naukowców, duchownych i świeckich, podejmujących badania z historii Kościoła i papiestwa.

Zdjęcie główne: flickr.com/Long Thiên