Życzenia Wielkanocne 2020

Drodzy nasi Przyjaciele i Dobroczyńcy,
Niech Zmartwychwstały nasz Zbawiciel, Bóg i Człowiek napełni nasze serca radością, a w smutku i trudnościach
pociesza i dodaje sił.
Życzymy z całego serca Bp Edward Frankowski Prezes Fundacji im.Ks.Kardynała Adama Kozłowieckiego ,,Serce bez granic”,
ks.Daniel Koryciński Dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych Diecezji Sandomierskiej,
Bogdan Romaniuk Dyrektor Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ.