,, Kustosz pamięci.Ksiądz Leon Stępniak 1913-2013. Więzień Dachau i Mauthausen-Gusen”- książka autorstwa dr Anny Jagodzińskiej

Bardzo dziękujemy Dyrekcji IPN w Warszawie za przesłanie  bardzo cennej  książki do zbiorów biblioteki Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ w Hucie Komorowskiej. Składamy też podziękowania autorce dr Annie Jagodzińskiej, która jak sama wspomniała w swojej nocie biograficznej współpracuje  z Fundacją im. ks. Kardynała Adama Kozłowieckiego ,, Serce bez granic”. Serdecznie dziękujemy za propagowanie pamięci o naszym patronie, poprzez wielokrotne cytowanie ,,Pamiętnika więźnia 1939-1945″autorstwa Adama Kozłowieckiego SJ  oraz użycie wielu nam nieznanych bardzo ciekawych  materiałów dotyczących kardynała Adama Kozłowieckiego SJ w swojej książce ,, Kustosz pamięci.Ksiądz Leon Stępniak 1913-2013. Więzień Dachau i Mauthausen-Gusen”.

Kc

https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/ksiazki/92436,Kustosz-Pamieci-Ksiadz-Leon-Stepniak-19132013-Wiezien-Dachau-i-Mauthausen-Gusen.html