Wyrazy szczerego żalu i współczucia z powodu śmierci

Szanownej Pani Małgorzacie Kamińskiej  

Rodzinie i Bliskim wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

Męża

Śp. Henryka Kamińskiego

składają

Prezes  z Zarządem

Fundacji im. ks. Kardynała Adama Kozłowieckiego

,,Serce Bez Granic”

oraz Dyrektor Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ w Hucie  Komorowskiej

  wraz z pracownikami