59 rocznica święceń kapłańskich J.E. Biskupa Edwarda Frankowskiego

Ks. bp Edward Marian Frankowski urodził się 15 sierpnia 1937 r. w Kępie Rzeczyckiej koło Stalowej Woli. Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Przemyślu. Święcenia kapłańskie przyjął 18 czerwca 1961. Jako wikariusz pracował w parafii Hyżne koło Rzeszowa i w Jaśle. Jako proboszcz posługiwał od 1967 r. w Stalowej Woli Południe. Następnie w parafii św. Floriana od 1975 r. i w parafii Matki Bożej Królowej Polski w latach 1978-92. Sakrę biskupią przyjął dnia 5 marca 1989 r., obierając za dewizę słowa: „Christus vincit”. Początkowo pełnił posługę, jako biskup pomocniczy Diecezji Przemyskiej, a od 1992 r. był biskupem pomocniczym Diecezji Sandomierskiej. Obecnie będąc biskupem seniorem angażuje się ofiarnie w posługę pasterską w Diecezji Sandomierskiej.

Życzymy Prezesowi  Zarządu Fundacji im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego „Serce bez granic”, J. E. Bp Edwardowi Frankowskiemu z okazji 59 rocznicy święceń kapłańskich 18 czerwca 1961-2020 r., zdrowia i siły na kolejne lata posługi kapłańskiej.

 Niech Najświętsza Panna otacza Księdza Biskupa Matczyną miłością i opieką, szczególnie w trudnych chwilach i wyprasza u Swego Syna wszelkie potrzebne łaski.

Zarząd Fundacji im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego
„Serce bez granic”

Dyrekcja wraz z pracownikami Muzeum  Kardynała Adama Kozłowickiego  SJ w Hucie Komorowskiej

https://www.biskupedwardfrankowski.stalwol.pl/