Wychowanka s. Oktawii Kozłowieckiej w Muzeum, prosto z Wrocławia…

fot. kc

Wychowanka z Wrocławia siostry Oktawii Kozłowieckiej w Muzeum. Jaki ten świat mały… . Serdecznie pozdrawiamy siostrę Oktawię Kozłowiecką UR fantastyczną nauczycielkę życia i geografii.

kc