Odwiedził nas wieloletni znajomy ks. Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ

W niedzielę 21 czerwca 2020 r. wraz z rodziną odwiedził Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ prof. dr hab. Eugeniusz Sakowicz. W trakcie rozmowy, dowiedzieliśmy się, że Pan Profesor przez wiele lat utrzymywał korespondencję z Kardynałem Adamem Kozłowieckim SJ, na początku jako student a później jako pracownik naukowy.

Eugeniusz Sakowicz (ur. 1958 w Grudziądzu[1]) – polski teolog katolickireligioznawcaprofesor tytularny nauk teologicznych[2], kierownik Katedry Religiologii i Ekumenizmu w Instytucie Dialogu Kultury i Religii na Wydziale Teologicznym UKSW[3], członek Komitetu Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk (PAN)[4]. Specjalizuje się w teologii religii, teologii fundamentalnej, religioznawstwie, misjologii, antropologii[5]. Zgromadził obszerny dorobek leksykograficzny. Opublikował ponad 1600 haseł oraz artykułów encyklopedycznych, przede wszystkim w encyklopediach i leksykonach Wydawnictwa Naukowego PWN w Warszawie oraz Encyklopedii katolickiej (KUL)[1]. Jest autorem ponad 400 publikacji naukowych i popularno-naukowych, w tym kilkunastu książek, a także licznych tekstów publicystycznych[2][6]. Wypromował 15 doktorów teologii i ponad 250 magistrów (w tym 130 teologii i 120 pedagogiki)[1].

Życiorys naukowy[edytuj | edytuj kod]

W 1984 ukończył studia magisterskie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie obronił doktorat w 1991 na podstawie rozprawy Teologiczne podstawy dialogu Kościoła z religiami pozachrześcijańskimi w nauczaniu Jana Pawła II[1]. Habilitację uzyskał na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w 2001 (rozprawa zatytułowana Dialog Kościoła z islamem według dokumentów soborowych i posoborowych (1963-1999))[1]. W 2002 otrzymał stanowisko profesora nadzwyczajnego UKSW[1], a w 2007 z rąk prezydenta Lecha Kaczyńskiego uzyskał tytuł naukowy profesora nauk teologicznych[7].

W latach 1984-1985 pełnił funkcję kierownika Biura i Wydawnictwa Towarzystwa Naukowego KUL. Od 1985 do 1995 pracownik naukowy Międzywydziałowego Zakładu Leksykograficznego KUL[6].

W latach 1992-1994 był adiunktem muzealnym w Państwowym Muzeum na Majdanku[8], gdzie zorganizował pierwszą w historii muzeum konferencję międzynarodową Religie o drogach pokoju i bezdrożach wojny. Materiały pokonferencyjne zostały opublikowane w książce pod tym samym tytułem[9]. W 1994 otrzymał Srebrny Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej[2].

Od 1994 adiunkt na Wydziale Teologicznym Akademii Teologii Katolickiej (obecnie UKSW), następnie profesor tej uczelni[6]. W 2006 otrzymał nagrodę I stopnia Rektora UKSW[1].

Od 2001 pełni funkcję konsultora Rady do Spraw Dialogu Religijnego Konferencji Episkopatu Polski[10], a od 1996 jest członkiem Komitetu do Spraw Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi tejże Rady[10].

W latach 2003–2004 był nauczycielem akademickim Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego[11]. Wykładał również w punkcie konsultacyjnym UKSW w Suwałkach, w instytutach teologicznych w Łomży, Łodzi i Ołtarzewie oraz na Papieskim Wydziale Teologicznym – Sekcja św. Jana Chrzciciela w Warszawie[1].

Jest członkiem kolegium redakcyjnego Studiów Nauk Teologicznych PAN[12], zastępcą redaktora naczelnego pisma Studia Theologica Varsaviensia[13]. W 2019 został członkiem Rady Naukowej czasopisma „Studia i Dokumenty Ekumeniczne[14].

W ramach czasopisma Collectanea Theologica redaguje Biuletyn Misjologiczno-ReligioznawczyBiuletyn Polonijny oraz Biuletyn Socjologii Religii[15]. Redaktor serii wydawniczej Religie Świata – Świat Religii.

Należał do komitetu głównego Misyjnej Olimpiady Znajomości Afryki (2004-2007), Olimpiady Losy Polaków na Wschodzie po 17 września 1939 roku (2005-2009) oraz Olimpiady Losy żołnierza i dzieje Oręża Polskiego (2007)[1].

Wybrane publikacje książkowe

Książki autorskie

 • Rozważania o krzyżu, Wydawnictwo Norbertinum, Lublin 1999.
 • Dialog Kościoła z islamem według dokumentów soborowych i posoborowych (1963–1999), Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2000.
 • Czy islam jest religią terrorystów?, Wydawnictwo Homo Dei, Kraków 2002 (współautorstwo).
 • Wierzę w Kościół, Wydawnictwo Polihymnia, Lublin 2003.
 • W Ostrej Świecisz Bramie. Modlitwy i pieśni, Wydawnictwo Polihymnia, Lublin 2003.
 • Pryncypia dialogu Kościoła katolickiego z religiami Dalekiego Wschodu i Indii w świetle nauczania Soboru Watykańskiego II oraz dokumentów posoborowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2006.
 • Rozmowy o islamie i dialogu, Wydawnictwo Polihymnia, Lublin 2007.
 • Religioznawstwo, Wydawnictwo Polihymnia, Lublin 2009.
 • Religie ludów pierwotnych, Wydawnictwo Polihymnia, Lublin 2009.
 • Religie niechrześcijańskie w Polsce, Wydawnictwo Polihymnia, Lublin 2009.
 • Przez krzyż ku zmartwychwstaniu, Wydawnictwo Polihymnia, Lublin 2009.
 • Uniwersytet katolicki. Teksty – bibliografia – dokumenty, Wydawnictwo Polihymnia, Lublin 2012.

Książki pod redakcją

 • Religie i pokój. Materiały z Sympozjum Naukowego w Państwowym Muzeum na Majdanku (19 maja 1993 r.), Państwowe Muzeum na Majdanku, Lublin 1994.
 • Religie o drogach pokoju i bezdrożach wojny, Państwowe Muzeum na Majdanku – Światowa Konferencja dla Religii i Pokoju, Lublin 1995.
 • Islam w dokumentach Kościoła i nauczaniu Jana Pawła II (1965-1996), Wydawnictwa Akademii Teologii Katolickiej, Warszawa 1997.
 • Jan Paweł II. Encyklopedia dialogu i ekumenizmu, Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, Radom 2006.
 • Zaczerpnięto w dniu 23-06-20202 ze strony https://pl.wikipedia.org/wiki/Eugeniusz_Sakowicz