Podpisano list intencyjny ws. Powołania Muzeum Bł. Ks. J. Popiełuszki w Okopach. 2020 -06-25

Warszawa, 25.06.2020. Wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński (C), brat ks. Jerzego – Józef Popiełuszko (2L), marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki (2P) podczas uroczystości, 25 bm. w MKiDN w Warszawie, podpisania listu intencyjnego ws. powołania Muzeum Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki w Okopach-Oddziału Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. (mr) PAP/Mateusz Marek

List  intencyjny ws. powołania Muzeum Błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszki w Okopach – Oddziale Muzeum Podlaskiego w Białymstoku podpisali w czwartek 25 czerwca 2020 r. brat księdza, Józef Popiełuszko, wiceprezes Fundacji im. ks. Jerzego Popiełuszki ,,Dobro” i dyrektor Muzeum Podlaskiego w Białymstoku Waldemar Wilczewski.

Uroczystość podpisania listu intencyjnego odbyła się w siedzibie MKiDN w Warszawie w obecności m.in. wicepremiera, ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra Glińskiego oraz marszałka województwa podlaskiego Artura Kosickiego.

,, Dziś mamy przyjemność uczestniczyć w uroczystości podpisania listu intencyjnego dot. powołania kolejnej instytucji, bardzo ważnej na mapie polskiej pamięci, Muzeum Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki”- powiedział minister kultury. Jak dodał, ,,nikomu nie trzeba tłumaczyć, jak ważna postacią w polskiej historii był Jerzy Popiełuszko”. Podkreślił, że ks. Popiełuszko był człowiekiem, którego dewizą było: ,, zło dobrem zwyciężaj”. ,, To powinniśmy sobie zawsze powtarzać, bo ksiądz Popiełuszko tę dewizę realizował przez całe życie i za tę dewizę realizował przez całe życie i za tę dewizę także poświęcił życie”- przypomniał minister kultury. Gliński wskazał, że ,, idea organizowania instytucji muzealnych w miejscu, które pamięta bohatera, w miejscu urodzin ks. Jerzego Popiełuszki w tym wypadku, ale w ogóle idea organizowania muzeum, które są związane z miejscem, z otoczeniem, z artefaktami, z konkretami historycznymi, to jest idea dobra, bo ona dobrze oddziałuje na wyobraźnię, na nasze zmysły poznawcze”. Ocenił, że to jest coś ,, zawsze bardzo ciekawego, żeby udać się do tego miejsca, w którym coś istotnego się stało, albo ktoś np. wychowywał”.

Podkreślił, że ks. Popiełuszko ,, symbolizuje terror PRL-lowski”. A o tym trzeba też pamiętać, że czas PRL-u to był także czas terroru, czas nieludzki i pamięć jest ważna w tym aspekcie, ponieważ żyjąc w demokracji, wolności bardzo często zapomnimy o tych najważniejszych wyborach, a czasami były to wybory pomiędzy życiem, a śmiercią”- mówił wicepremier Gliński.

Marszałek Województwa Podlaskiego Artur Kosiecki powiedział, że ,, ten list intencyjny rozpoczyna okres projektowania, podejmowania decyzji inwestycyjnych”. Wyraził nadzieję, że jeszcze w tej kadencji sejmiku województwa, która trwa do 2023r.,  muzeum zostanie otwarte. ,, Jako mieszkańcy Podlasia i z całej Polski powinniśmy dbać o pamięć o błogosławionym ks. Jerzym. O jego historii powinni wiedzieć nie tylko mieszkańcy całego świata. To wspaniały człowiek i wielki patriota, dlatego jesteśmy winni mu pamięć i powinniśmy głosić to, co mówił, bo to jest nasz narodowy bohater” – dodał.

Brat księdza Jerzego, Józef Popiełuszko, wyraził wdzięczność za zaangażowanie i pomoc ministrowi kultury, marszałkowi województwa podlaskiego i burmistrzowi oraz Przewodniczącemu Rady Fundacji ,, Dobro” Bogdanowi Romaniukowi – Dyrektor Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego w Hucie Komorowskiej.

Dyrektor Muzeum Podlaskiego w Białymstoku Waldemar Wilczewski przypomniał, że ,,to na Podlasiu w Okopach rodziło się powołanie księdza Popiełuszki”. ,, Każde miejsce nadaje człowiekowi kształt, każde, w którym się obraca, w którym przebywa, tak samo kształt ks. Popiełuszce nadawało jej najbliższe otoczenie, najpierw te właśnie w Okopach, z których jako 19-latek wyjechał na studia do Warszawy” – mówił. Według Wilczewskiego ,, dzisiejszy list intencyjny kieruje ks. Popiełuszkę na nowo do rodzinnego domu.

Wyraził przekonanie, że ,, jest to szczególnie ważne wydarzenie dla mieszkańców Podlasia, regionu, z którego ks. Popiełuszko wyruszył na pełnienie swojej misji, zakończonej tragicznie, jednak zwycięskiej, bo pamięć o ks. Popiełuszce żyje w całej Polsce”. Mam nadzieję, że Muzeum ks. Jerzego Popiełuszki w Okopach przyczyni się do tego, że ta pamięć będzie bardzo szeroko promieniowała”- podkreślił.

MKiDN podało, że celem Muzeum będzie ,, gromadzenie, przechowanie, opracowanie i udostępnienie materiałów związanych z życiem działalnością i spuścizną błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki oraz prowadzenie badań naukowych i działań edukacyjnych poświęconych czasom życia ks. Jerzego Popiełuszki”. (PAP).

autor Olga Łozińska, Katarzyna Krzykowska

https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C669522%2Cpodpisano-list-intencyjny-ws-powolania-muzeum-bl-ks-j-popieluszki-w-okopach

https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C669522%2Cpodpisano-list-intencyjny-ws-powolania-muzeum-bl-ks-j-popieluszki-w-okopach

https://www.portalsamorzadowy.pl/polityka-i-spoleczenstwo/podpisano-list-intencyjny-ws-powolania-muzeum-bl-ks-j-popieluszki-w-okopach,193715.html

https://www.portalsamorzadowy.pl/polityka-i-spoleczenstwo/podpisano-list-intencyjny-ws-powolania-muzeum-bl-ks-j-popieluszki-w-okopach,193715.html