W Rzeszowie odszedł do Pana o. Pacyfik Czachor OFM – wieloletni misjonarz w Demokratycznej Republice Konga. Przeżył 85 lat, z czego w zakonie 66 lat, a 58 lat w kapłaństwie

Rano (17 IX 2020 r.) w Rzeszowie odszedł do Pana o. Pacyfik Czachor OFM – wieloletni misjonarz w Demokratycznej Republice Konga. Przeżył 85 lat, z czego w zakonie 66 lat, a 58 lat w kapłaństwie. O. Pacyfik Edward Czachor urodził się 14 maja 1935 r. w Hadykówce (woj. podkarpackie, diec. rzeszowska) jako syn Józefa i Zofii z d. Dziuba. Do Zakonu Braci Mniejszych wstąpił dnia 15 października 1952 r. Pierwszą profesję złożył 22 października 1953 r., natomiast profesję wieczystą 2 marca 1958 r. Święcenia prezbiteratu przyjął 29 czerwca 1962 r.W latach 1962-1966 odbył studia specjalistyczne z teologii pastoralnej na KUL, uzyskując tytuł licencjata w 1974 r. W latach 1966-1971 pracował jako katecheta w naszym klasztorze w Radomiu. W 1970 r. złożył prośbę o zgodę na wyjazd na misje, którą motywował w następujący sposób: „Wstępując do Zakonu miałem pragnienie złożenia większej ofiary z siebie Bogu, niż mogę to realizować w Polsce. W sercu czuję radosne pragnienie złożenia całego mojego życia w misyjnej pracy wśród pogan w Kongo. ”Uzyskał zgodę Zarządu Prowincji na podjęcie posługi misyjnej i dnia 20 lipca 1971 r. wyruszył do Demokratycznej Republiki Konga (dawny Zair). Pracował tam przez 48 lat. W listopadzie 2019 r. powrócił do Polski na zasłużoną emeryturę. Od tego czasu posługiwał jako spowiednik w klasztorze w Rzeszowie. Pogrzeb śp. o. Pacyfika odbędzie się w poniedziałek 21 września 2020 r. w Bazylice Zwiastowania NMP w Leżajsku w następującym porządku:

 10:00 – Jutrznia

 10:30 – Msza św. pogrzebowa i przeniesienie na cmentarz klasztorny Requiescat in pace

————————————————————————————————————

Pamiętamy udział o. Pacyfika w X Dniach Kardynała Adama Kozłowieckigo SJ w Hucie Komorowskiej w 2017 roku.

Dziękujemy Panu Bogu za łaskę spotkania się z tak wspaniałym człowiekiem i misjonarzem …. .

Wieczne odpoczywanie racz mu dać Panie…

ck