Październik miesiącem misyjnym

PAPIESKA INTENCJA MISYJNA

Październik

Za ewangelizację: Módlmy się, aby na mocy chrztu świętego wierni świeccy, a szczególnie kobiety, podejmowali większą odpowiedzialność w instytucjach Kościoła.

Wieści z Zambii