Życzenia imieninowe dla J.E. bp Edwarda Frankowskiego 13 października 2020 r.

Bp Edward Frankowski

W imieniu Zarządu Fundacji im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego „Serce bez granic” 

  a także Dyrektora Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ i pracowników oraz  Dyrektora Papieskich Dzieł Misyjnych Diecezji Sandomierskiej składamy na ręce księdza Biskupa najserdeczniejsze życzenia z okazji imienin.

Prosimy przyjąć słowa najlepszych życzeń, wielu łask Bożych  zdrowia i siły oraz wytrwałości ,,w niestrudzonym, budowaniu na skale Kościoła sandomierskiego”

dla dobra tego i następnych pokoleń Polaków.

W tym szczególnym dniu zapewniamy Księdza Biskupa o naszej modlitwie za wstawiennictwem Św. Jana Pawła II i naszego patrona Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ zanosząc prośby i dziękczynienie do Boga Ojca przez pełne miłości Serce Pana Naszego Jezusa Chrystusa.

Łącząc wyrazy szacunku i pozdrowień w Chrystusie Panu,

Zarządu Fundacji im. Ks. Kardynała Adama Kozłowieckiego  ,, Serce bez granic”,

Bogdan Romaniuk Dyrektor Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ wraz z pracownikami i ks. Daniel Koryciński Dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych Diecezji Sandomierskiej.

kc