Podziękowanie ks. Tomasza Atłasa

Podziękowanie ks. Tomasza Atłasa

„Po dziesięciu latach przychodzi mi zakończyć pracę na stanowisku dyrektora krajowego Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce i zgodnie z naszym statutem przekazać obowiązki mojemu następcy. Te dziesięć lat posługi na rzecz misyjnego dzieła Kościoła to była fantastyczna i niezwykle odpowiedzialna przygoda i zadanie, które Boże Miłosierdzie wyznaczyło mi w Kościele” – ksiądz Tomasz Atłas dziękuje za dekadę pracy w dyrekcji krajowej Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce.

Dziękujemy ks. Tomaszu