Zbliża się 110 rocznica urodzin kardynała Adama Kozłowieckiego SJ

Wspominamy obchody 100 rocznicy urodzin ks. Kard. Adama Kozłowieckiego SJ
2011.04.01

WTEDY SIĘ TO DZIAŁO

W Stalowej Woli odbyły się diecezjalne obchody 100. rocznicy urodzin ks. kard. Adama Kozłowieckiego. Uroczystości rozpoczęła Msza święta w bazylice konkatedralnej pod przewodnictwem bp. Edwarda Frankowskiego, w której wzięli udział wierni, młodzież i uczestnicy sesji naukowej o misjonarzu Afryki.
              Podczas homilii bp Frankowski mówił o cechach charakteru, którymi odznaczał się kardynał, pełniący posługę misyjną na Czarnym Lądzie przez ponad 60 lat. – Na uwagę zasługuje męstwo ks. Kozłowieckiego, którym wykazał się podczas uwięzienia w obozach koncentracyjnych. Mimo, iż sytuacja wydawała się bez przyszłości, on nie tracił nadziei. Ksiądz kardynał Adam Kozłowiecki okazywał hart ducha przez wszystkie lata swojej misyjnej działalności, zakładając nowe placówki misyjne, szkoły i ośrodki pomocy medycznej. Będąc człowiekiem głębokiej duchowości zawsze dbał o to by Kościół był żywy, prężny i mocny wewnętrznie – mówił biskup. Po Mszy świętej uczestnicy modlili się na stacjach misyjnej Drogi Krzyżowej.
              Następnie w auli Wydziału Zamiejscowego KUL odbyło się sympozjum na temat życia i działalności ks. kard. Adama Kozłowieckiego. Obrady sesji otworzył dziekan uczelni ks. prof. dr hab. Marian Wolicki, zaś po słowie wprowadzającym biskupa pomocniczego wygłoszono referaty: prof. dr hab. Roman Pelczar mówił o „Martyrologii polskiego duchowieństwa katolickiego w czasie II wojny światowej na przykładzie ks. kard. Adama Kozłowieckiego SJ”, natomiast ks. prof. dr hab. Roman Bogusław Sieroń zreferował działalność misyjną wielkiego misjonarza z Afryki.Adam Kozłowiecki urodził się 1 kwietnia 1911 r. w Hucie Komorowskiej. W 1929 r. wstąpił do zakonu jezuitów, gdzie otrzymał święcenia kapłańskie w 1937 r. Na początku wojny został aresztowany przez gestapo, uwięziony, a następnie przebywał w obozach koncentracyjnych w Oświęcimiu i Dachau. Po wyzwoleniu z obozu przebywał w Rzymie, a następnie udał się na misje do Północnej Rodezji (Zambia). Pracując ofiarnie na rzecz ewangelizacji tworzył równocześnie podwaliny administracyjne wielu zambijskich misji. Przyjął święcenia biskupie w 1955 r., a w 1959 r. został mianowany na arcybiskupa metropolitę Lusaki. W 1988 r. Jan Paweł II wyniósł go do godności kardynalskiej. Zmarł 28 września 2007 r. Lusace w Zambii. 26 marca 2008 r. powołano w Majdanie Królewskim Fundację im. ks. kard. Adama Kozłowieckiego „Serce bez granic”, która ma na celu rekonstrukcję pałacu Kozłowieckich w Hucie Komorowskiej, utworzenie Centrum Misyjnego oraz propagowanie idei misyjnych pośród młodego pokolenia poprzez przybliżanie sylwetki i działalności misyjnej kard. Kozłowieckiego. 

  Tekst:  ks. Tomasz Lis   Troska o dzieła misyjne

W ramach formacji misyjnej i upowszechniania dzieła misyjnego Kościoła odbyły się spotkania misyjne w szkołach w Durdach, Knapach, Klimontowie, Mydłowie, Górach Wysokich, Stanach, Bojanowie, Skopaniu, Koprzywnicy. Kolejne szkoły wałczyły się w Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci i podjęły z radością współpracę z Dziełami Misyjnym Diecezji Sandomierskiej. Sprawami misji zainteresowani są również dorośli, którzy włączają się w dzieło misyjne przez modlitwę, cierpienie i ofiary pieniężne. W lutym i marcu tego roku misyjne spotkania odbyły się: Baranowie Sandomierskim, Domacynach, Gawłuszowicach, Jaślanach, Padwi Narodowej, Sarnowie, Skopaniu, Tuszowie Narodowym, Woli Baranowskiej, Zachwiejowie, Ślęzakach, Koprzywnicy. Kapłani z dekanatu raniżowskiego i Tarnobrzeg-Południe mieli okazję zapoznania się z osobą i dziełem ks. kard. Adama Kozłowieckiego, podczas spotkań dekanalnych.
Ks. Daniel Koryciński