Projekt Zambia-Huta Komorowska 06.03.2021 r.

W dniu 6 marca 2021 r. odbyło się spotkanie z wolontariuszami Projektu Zambia i Klubu Inteligencji Katolickiej z Torunia i Fundacji im. ks. Kardynała Adama Kozłowieckiego ,, Serce bez granic”.

https://www.facebook.com/projekt.zambia.torun/

https://www.facebook.com/klubinteligencjikatolickiejwtoruniu

Prof. Michał Białkowski przedstawiciel KIK w Toruniu i wolontariusz Projektu Zambia wręczył Bogdanowi Romaniukowi książki dotyczące pobytu Jana Pawła II Polsce i w Toruniu w 1999 r. Prezent pochodził od Piotra Całbeckiego
 marszałka województwa kujawsko-pomorskiego .

Zaś Bogdan Romaniuk Dyrektor Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ w Hucie Komorowskiej, Dariusz Bździkot oraz ks. Marek Flis przekazali
na ręce prof. Michała Białkowskiego albumy pt. ,, Serce bez granic” pod redakcją ks. prof. L. Grzebienia SJ.

Monika Dejneko-Białkowska, wolontariuszka Projektu Zambia zrealizowała nagrania i przeprowadziła z obecnymi wywiady.

Powstałe materiały filmowe posłużą do promocji Projekty Zambia w Toruniu. Monika Dejneko Białkowska rozmawiała z
ks. Markiem Flisem fundatorem fundacji, ks. Danielem Korycińskim dyr. Papieskich Dzieł Misyjnych Diecezji Sandomierskiej, Bogdanem Romaniukiem Fundatorem Fundacji, Dyr. Muzeum, radnym województwa podkarpackiego a także z Dariuszem Bździkotem- Fundatorem, sekretarzem Zarządu Fundacji oraz z Elżbietą Wołosz skarbnikiem Zarządu fundacji, Mariuszem Wołoszem informatykiem fundacji i Katarzyną Cesarz kustoszem muzeum.

op. i fotorelacja K. Cesarz