Kardynała Adam Kozłowiekci SJ – nietuzinkowy misjonarz audycja LIVE, 07.04.2021 godzina 18.30


7 kwietnia
2021
, godz. 18:30: Kard. Adam Kozłowiecki SJ – nietuzinkowy misjonarz

W 110 rocznicę urodzin zapraszamy na spotkanie upamiętniające wielkiego polskiego misjonarza w Afryce, znanego być może bardziej w Zambii niż w Polsce.

Gośćmi spotkania online będą: Bogdan Romaniuk – fundator fundacji im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego „Serce bez granic”, dyrektor Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ w Hucie Komorowskiej, Katarzyna Cesarz – kustosz Muzeum, Dariusz Bździkot – sekretarz zarządu Fundacji, o. Grzegorz Dobroczyński SJ – jezuita, opiekun duchowy toruńskiego „Projektu Zambia”.


Adam Kozłowiecki urodził się 1 kwietnia 1911 r. w Hucie Komorowskiej k. Kolbuszowej (woj. podkarpackie), zmarł 28 września 2007 r. w Lusace w Zambii – posługiwał tu 61 lat (w kapłaństwie przeżył 70).

Jezuita, więzień Auschwitz i Dachau. Na polską misję w Północnej Rodezji (dzisiejsza Zambia) wyjechał tuż po wojnie w 1946 r. i tu spędził resztę życia. Najpierw jako administrator apostolski budował szkoły, szpitale, kościoły, seminarium. W 1955 r. przyjął sakrę biskupią, a podczas tej posługi miał miejsce szybki rozwój misji. Wiele budowano, zakładano szpitale i sprowadzono żeńskie i męskie zgromadzenia zakonne. W 1959 r. bp Kozłowieckimianowany został arcybiskupem Lusaki i stał się jednocześnie przewodniczącym Konferencji Episkopatu Zambii. Odegrał wtedy dużą rolę w uzyskiwaniu przez Zambię pełnej suwerenności. Ma też wielkie zasługi w tworzeniu struktur tamtejszego Kościoła. Przyjął obywatelstwo zambijskie, a Zambijczycy, uważali go za «swojego» i bardzo szanowali.

Pełnione funkcje i godności nie zmieniały go jako człowieka, gdyż zawsze traktował je służebnie. W maju 1969 r. poprosił o zwolnienie z obowiązków arcybiskupa Lusaki i powierzenie ich rodowitemu Zambijczykowi. Wrócił na placówki misyjne jako duszpasterz, wikariusz, a także proboszcz: głosił kazania, rekolekcje, przygotowywał do przyjęcia i udzielał sakramentów świętych, bierzmował. W uznaniu zasług arcybiskupa seniora dla misji, Jan Paweł II kreował go kardynałem 21 lutego 1998 r.  

W 2008 r. powołano w Polsce fundację im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego „Serce bez granic”, której celem jest rekonstrukcja pałacu Kozłowieckich w Hucie Komorowskiej z przystosowaniem na centrum pamięci po kardynale Adamie Kozłowieckim (muzeum) oraz utworzenie Diecezjalnego Centrum Misyjnego o charakterze formacyjno-edukacyjnym.
http://www.cardinalekozlowiecki.pl/