Odwiedziny uczniów z Dzikowca 2021-06-15

Uczniowie z Dzikowca wraz z opiekunami 15 -06-2021
Wpis do Kroniki . Dziękujemy P. Anastazjo.
kc