Wystawa na scenie plenerowej w Hucie Komorowskiej 2021

Diecezja Sandomierska wybudowała scenę plenerową na terenie zabytkowego parku w Hucie Komorowskiej, przy udziale środków z MKiDN, Infrastruktura kultury 2017 . Zadanie zrealizowano zgodnie z umową.

Dyrektor Muzeum Bogdan Romaniuk zaprasza do parku w Hucie Komorowskiej, gdzie na scenie plenerowej można oglądnać wystwę poświęconą współprcay Kardynała Adama Kozłowiekciego SJ z ks. Janem Krzysztoniem w Zambii. Opracownie graficzne R. Wilk.

kc