Na szczycie Jasnej Góry

XXXVIII Piesza Pielgrzymka Diecezji Sandomierskiej dotarła na Jasną Górę.Ks. Grzegorz Słodkowski -12 SIERPNIA 2021

Dobiegła końca 38. Piesza Pielgrzymka Diecezji Sandomierskiej na Jasną Górę. Utrudzonych, ale szczęśliwych pątników na jasnogórskich błoniach witał Biskup Sandomierski Krzysztof Nitkiewicz.

Na jasnogórskie błonia pątnicy z pielgrzymki sztafetowej oraz z noclegiem we własnych namiotach wkroczyli do sanktuarium w oddzielnych kolumnach. Po prezentacji każdej z grup i pokłonie oddanym Maryi, pielgrzymi udali się do kaplicy z cudownym wizerunkiem Matki Bożej Częstochowskiej. Pielgrzymkę zwieńczyła Msza św. koncelebrowana przez idących w niej kapłanów, której przewodniczył i homilię wygłosił bp Krzysztof Nitkiewicz.

Biskup Ordynariusz mówił w homilii, że jasnogórski wizerunek Maryi należy do grupy ikon maryjnych określanych jako „hodegetria”, to znaczy „wskazująca drogę”, a właściwie Tego, Który jest drogą, prawdą i życiem.

Maryja ukazuje Chrystusa i daje Swojego Syna Kościołowi, będąc sama najlepszym wzorem postawy jaką powinniśmy wobec Niego przyjąć. Ona uczy nas wypełniania powołania – misji, jakie otrzymaliśmy od Boga: powołania do macierzyństwa i ojcostwa, do kapłaństwa oraz do zakonu, powołania w różnych dziedzinach życia publicznego i zawodowego. W Jej życiu rzeczy zdawać by się mogło powszednie, stają się nadzwyczajne.

Maryja przyszła na świat, aby stać się matką Zbawiciela. Piastując w swoich ramionach Chrystusa jest pochwałą macierzyństwa. Godność macierzyństwa została wyniesiona w Bogarodzicy na najwyższy stopień – zauważa św. Jan Paweł II. Maryja jest świętem macierzyństwa. Warto o tym pamiętać kiedy niektórzy politycy oraz przedstawiciele ideologii przeciwnych Prawu Bożemu nazywają macierzyństwo udręką, ograniczeniem wolności kobiety albo zagrożeniem dla środowiska naturalnego. Jednocześnie dziecko oderwane od kontekstu rodzinnego, od ojca i matki, staje się jednym z wielu produktów. Produktów chcianych bądź niechcianych. Nie możemy na to pozwolić, a pielgrzymowanie na Jasną Górę do Matki Kościoła i naszego narodu umacnia w nas Boży porządek, uczy właściwej hierarchii wartości.

Dlatego wpatrujmy się z czcią w Chrystusa i w Maryję, bądźmy tak jak Ona w rodzinnej wspólnocie ze swoim Synem – Boskim Zbawicielem. On jest bowiem drogą, prawdą i życiem – podkreślił biskup.

Tegorocznym rekolekcjom w drodze towarzyszyły słowa z Ewangelii według św. Jana: „Chrystus Drogą, Prawdą i Życiem”. Do tronu Królowej Polski podążało ponad 2000 pątników. Podczas trwania pielgrzymki w parafiach i sanktuariach diecezji odbywały się spotkania w ramach „Duchowego Pielgrzymowania”, podczas których wierni łączyli się duchowo z pielgrzymami pokonującymi dany odcinek trasy na Jasną Górę.