MISSIO … Krajowy Dyrektor PDM w Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego 19 -09-2021

ks. kan. Maciej Będziński dyrektor krajowy Papieskich Dzieł Misyjnych

PDM z Raniżowa w towarzystwie Dyrektora Krajowych PDM oraz Dyrektora PDM Diecezji Sandomierskiej i opiekuna grupy FOT. 19 -09-2021 K Cesarz

W Hucie Komorowskiej odbyły się XIV Dni Kardynała Adama Kozłowieckiego, upamiętniające życie i działalność wybitnego misjonarza. Tego dnia Fundacji i Muzeum gościła Dyrektora Krajowego Papieskich Dzieł Misyjnych ks. kan. Maciej Będziński.

kc