Diecezja Sandomierska dla misji /Misje Dzisiaj, nr 5. 2021

Tekst ks. Daniel Koryciński, Dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych Diecezji Sandomierskiej.

W artykule ksiądz Dyrektor wspomina co Diecezja Sandomierska robi dla misji. W krótki i zwięzły sposób pisze, że Misje to Serce dla Kościoła, wspomina Kardynała Kozłowieckiego oraz Muzeum i Fundację jego imienia, akcje dotyczącą żywego Różańca sióstr, wspomina o Majówkach Katechetów, a także o Wolontariacie misyjnym młodzieży pn. ,, Chętni i Pomocni”. Ks. Daniel Koryciński pisze również o Kolędnikach Misyjnych, i modlitwie za zmarłych misjonarzy podczas tzw. Zaduszkach misyjne. PDM Diecezji Sandomierskiej angażują młodzież i dorosłych w pomoc na misjach w takich akcjach jak : Opatrunek dla Zambii, Klucz dla Afryki, Różaniec na misje. Dla podtrzymania misyjnego ducha organizowany jest przez Fundację ,, Serce bez granic” Podkarpacki Festiwal Piosenki Misyjnej…

kc