Odwiedzili nas 12-10-2021 r. uczniowie wraz z opiekunami z Bud Głogowskich

Po raz pierwszy uczniowie uczestniczyli w warsztaty dendrologicznych na terenie zabytkowego parku rodziny Kozłowieckich, którego początki sięgają końca XIX wieku.

Dendrologia (gr. déndron „drzewo”, lógos „słowo, nauka”), drzewoznawstwo – dział botaniki zajmujący się drzewami i krzewami, w tym m.in. ich morfologiąanatomiągeografiągenetyką. Zajmuje się też introdukcją – wprowadzeniem do uprawy obcych gatunków roślin oraz ich aklimatyzacją.

Badania i obserwacje drzew są prowadzone w arboretach i ogrodach botanicznych oraz ogrodach dendrologicznych. Dendrologia ma duże znaczenie w ogrodnictwieleśnictwie oraz architekturze krajobrazu.

kc