24 października 2021 r. Marsz Misyjny w Hucie Komorowskiej

Z inicjatywy młodych aktywnych z Huty Komorowskiej zapraszamy 24 października 2021 r. t.j. w najbliższą niedzielę o godzinie 15.30 na spotkanie przy Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ, trasa wyznaczona przez organizatorów to 5 km. Dla uczestników marszu od godziny 14.30 do 15.30 możliwość zwiedzania Muzeum. Dla wszystkich chętnych już od godziny 10.00… Zapraszamy serdecznie !

https://podegrodzkie.info/zbliza-sie-swiatowy-dzien-misyjny-oraz-tydzien-misyjny/

Zbliża się Światowy Dzień Misyjny oraz Tydzień Misyjny 2021

Przedostatnia niedziela października jest od wielu lat obchodzona jako Światowy Dzień Misyjny (w Polsce znany pod nazwą Niedzieli Misyjnej). Rozpoczyna ona Tydzień Misyjny.

1. Hasło, które widnieje na plakacie na Światowy Dzień Misyjny (Niedziela Misyjna) i Tydzień Misyjny 2021 roku, brzmi: „Spotkaliśmy Jezusa, więc głosimy”. Zwrócone jest ono do każdego chrześcijanina, który będąc uczniem Chrystusa jest jednocześnie Jego misjonarzem. W tym duchu prowadźmy naszą animację. Wykorzystajmy dobrze czas całego Tygodnia Misyjnego. Można go zorganizować w ten sposób, by codzienne nabożeństwo różańcowe z misyjnymi rozważaniami prowadziły grupy parafialne (róże różańcowe, ruchy katolickie, stowarzyszenia, lektorzy, grupy starszych dzieci).

2. „Misyjne Materiały Liturgiczne” (orędzie papieskie, przeżywanie Światowego Tygodnia Misyjnego, homilie, modlitwa powszechna, czytanki, rozważania różańcowe, dodatek dla dzieci, nieco statystyki misyjnej) na ten czas otrzymuje każda parafia w zapisie elektronicznym lub papierowym – wg wcześniejszego zamówienia. Oczywiście, nie należy czytać orędzia papieskiego w miejsce homilii, a jedynie wykorzystać go co do treści czy cytatów.

3. Z okazji Światowego Dnia Misyjnego wskazane jest przygotowanie specjalnej katechezy, która zwróci uwagę na rolę Papieskich Dzieł Misyjnych (PDM) zwłaszcza Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci (PDMD), które zbliża się do 100-lecia swego istnienia (taka katecheza została umieszczona w materiałach z 2019 r., ale też dysponujemy katechezami w naszym biurze). Pracujmy z dziećmi wykorzystując ich dwumiesięcznik „Świat Misyjny”. Podobnie dla dorosłych proponujmy „Misje Dzisiaj” (z wkładką diecezji tarnowskiej) – czasopismo, które jest organem prasowym Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary (PDRW), w które włączają się nasze róże różańcowe i które w przyszłym roku świętować będzie 200 lat od swego założenia. Przy tej okazji rozprowadzajmy też kalendarze PDM.

4. Organizowane akcje misyjne winny być zorientowane na pomoc w ramach PDM (fundusz papieski). Priorytet należy zdecydowanie oddać tym właśnie Dziełom Misyjnym, zwłaszcza PDRW, rezygnując ze wspierania w tym czasie misyjnych dzieł partykularnych, prowadzonych przez zakony czy misjonarzy diecezjalnych.

5. Zwróćmy uwagę, że w Tygodniu Misyjnym, 27 października, obchodzić będziemy 23. rocznicę męczeńskiej śmierci ks. Jana Czuby. Wykorzystajmy ten dzień przypominając sylwetkę naszego męczennika (można skorzystać ze strony www lub wydanych o nim książek). Można też zorganizować projekcję filmu o ks. Janie. Film jest w posiadaniu każdej parafii, jest również na naszej stronie www – https://misje.diecezja.tarnow.pl/kraje-misyjne/kongo/. Nasz Wydział również nim dysponuje.

6. Modlitwę podejmijmy w jedności z tarnowskimi misjonarzami, którzy w liczbie 50 księży i 2 osób świeckich posługują w 10 krajach świata na trzech kontynentach. Przez ręce Matki Bożej Różańcowej powierzajmy Panu ich posługę.

7. Zachęcamy, byśmy w przeddzień Światowego Dnia Misyjnego i Tygodnia Misyjnego, w dniu 23 października, zjednoczyli się na Eucharystii i modlitwie różańcowej, przybywając do Zabawy do sanktuarium bł. Karoliny na godz. 10.00 na XX. Diecezjalne Misyjne Spotkanie Róż Różańcowych. Na to spotkanie zapisujemy się koniecznie korzystając z kwestionariusza diecezjalnego znajdującego się na stronie diecezji (wiadomość przesłana również do każdej parafii).

Opracowanie: ks. Krzysztof Czerma

kc