Apostołowie Afryki: Konferencja pod honorowym patronatem jezuitów

Apostołowie Afryki: Konferencja pod honorowym patronatem jezuitów | Jezuici.pl

29 października 2021 TORUŃ

Apostołowie Afryki: Konferencja pod honorowym patronatem jezuitów

Na zdjęciu powyżej stoją od lewej: o. Wojciech Żmudziński SJ (socjusz Prowincjała PMA), p. Katarzyna Cesarz (kustosz muzeum kard. Adama Kozłowieckiego) o. Lesław Ptak SJ (superior wspólnoty jezuitów w Toruniu) oraz ks. biskup Józef Szamocki.

Odbyła się wczoraj w Toruniu konferencja poświęcona dwóm wyjątkowym postaciom: świeckiej misjonarce Wandzie Błeńskiej i jezuicie kard. Adamowi Kozłowieckiemu. Relację z wydarzenia przekazała nam Monika Dejneko-Białkowska.

Na zdjęciu poniżej prelegenci. Od lewej: dr hab. Michał Białkowski, ks. Jarosław Czyżewski, dr Katarzyna Mich, dk. prof. Waldemar Rozynkowski, o. prof. Stanisław Cieślak SJ, o. dr Krzysztof Dorosz SJ, o. dr Grzegorz Dobroczyński SJ. Dołączył online także ks. prof. Jarosław Różański OMI.

Wanda Błeńska i kard. Adam Kozłowiecki SJ

„Matka trędowatych” i „Budowniczy Kościoła zambijskiego” byli bohaterami konferencji naukowej, która 28 października 2021 r. obradowała w Toruniu. Patronat nad nią objęli m.in. o. dr Jarosław Paszyński SJ, przełożony prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego i o. Zbigniew Leczkowski SJ, przełożony prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej Towarzystwa Jezusowego.

W części pierwszej konferencji prof. Michał Białkowski – główny organizator i przewodniczący Komitetu Naukowego konferencji – wygłosił referat poświęcony związkom Wandy Błeńskiej z Toruniem. Postulator procesu beatyfikacyjnego Wandy Błeńskiej ks. Jarosław Czyżewski mówił natomiast o holistycznym podejściu Służebnicy Bożej do pacjentów: „Dr Wanda Błeńska inspiruje kobiety, które nie założyły rodziny i nie odkryły w sobie powołania do zakonu, a także młodych ludzi, zaangażowanych misyjnie, którzy odkrywają, że prawdziwa radość jest w dawaniu siebie innym. Może być też patronką pracowników służby zdrowia ze względu na jej holistyczne podejście do chorych. Powtarzała, że lekarz powinien być przyjacielem pacjenta”.

W pierwszym rzędzie siedzą od lewej: Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki, ks. bp Józef Szamocki, Przewodnicząca Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Elżbieta Piniewska.

Z kolei – w części drugiej – o kard. Adamie Kozłowieckim SJ jako epistolografie opowiedział o. dr Krzysztof Dorosz SJ (na zdjęciu poniżej), wskazując na obszerność spuścizny obejmującej nawet 100 tysięcy listów wysyłanych do przyjaciół, znajomych i darczyńców.

Ojciec dr Grzegorz Dobroczyński SJ (na zdjęciu poniżej) przedstawił sześć głównych elementów portretu duchowego arcybiskupa Lusaki, podkreślając, że losy obojga wielokrotnie krzyżowały się począwszy od wczesnej młodości. Drogi te krzyżowały się w wymiarze geograficznym ale przede wszystkim duchowym, który zawrzeć można w słowach zambijskiego misjonarza: „Przede wszystkim, trzeba iść do ludzi, by ich zbliżyć do Pana Boga. /…/ Tłumaczyć, co to znaczy wierzyć, bo wiara to nie wiedza, ale otwarcie się na Boga, na Jego sprawy i Jego plany. To uznanie i przyjęcie miłości, i uznanie władzy Pana Boga wobec każdego człowieka.” Być więc przyjacielem człowieka, przyjacielem pacjenta, przyjacielem Ugandyjczyka czy Zambijczyka…

Całość wydarzenia była transmitowana na kanale You Tube Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Tekst i zdjęcia: Monika Dejneko-Białkowska

Zdjęcia z konferencji na portalu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Apostołowie Afryki: doktor Błeńska i kardynał Kozłowiecki (kujawsko-pomorskie.pl)

Doktor Wanda Błeńska, patronka roku 2021 w województwie kujawsko-pomorskim, oraz kardynał Adam Kozłowiecki SJ byli bohaterami czwartkowej (28 października) konferencji naukowej „Apostołowie Afryki. Wanda Błeńska i kard. Adam Kozłowiecki SJ – życie, działalność, pamięć” z udziałem marszałka Piotra Całbeckiego i przewodniczącej sejmiku województwa Elżbiety Piniewskiej. 

– Postaci takie jak Wanda Błeńska, ludzie bezinteresowni, zaangażowani, poświęcający się dla innych, są jasnymi gwiazdami na firmamencie nieba wartości. Szukajmy wzorów które pozwolą nam być lepszymi ludźmi, a młodzieży pozwolą wyznaczyć drogę życia – mówiła w swoim wystąpieniu przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska.

– Doktor Błeńska uważała, że wszędzie są dobrzy ludzie. A jeśli tak jest, to świat jeszcze nie zginął. Przyszło jej służyć drugiemu człowiekowi w skrajnie trudnych warunkach. Całe jej życie to piękne świadectwo człowieczeństwa. Myślę, że i dziś pięknych postaci nie brakuje, że i dziś są pośród nas, tylko musimy je dostrzec, rozpoznać, pomóc w realizacji ich szlachetnych misji. Myślę, że to byłoby spełnieniem życzeń pani doktor. Choć nie ma jej już wśród nas, pozostaje w naszych sercach – podkreślił marszałek Piotr Całbecki

– Mamy do czynienia z dwiema postaciami absolutnie wyjątkowymi. Większość swojego życia poświęcili służbie drugiemu człowiekowi, w trudnych warunkach misji afrykańskich – przypomina prof. Michał Białkowski, pomysłodawca i przewodniczący komitetu naukowego konferencji. – Wobec Matki Trędowatych, bo takim tytułem określana jest doktor Wanda Błeńska, od jesieni 2020 toczy się proces beatyfikacyjny. Liczymy również, że w najbliższym czasie zostanie otwarty proces beatyfikacyjny kardynała Adama Kozłowieckiego. 

Wśród uczestników konferencji byli także m.in. dk. prof. Waldemar Rozynkowski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, postulator procesu beatyfikacyjnego Wandy Błeńskiej ks. Jarosław Czyżewski i o. prof. Stanisław Cieślak SJ z krakowskiej Akademii Ignatianum.

Organizatorami wydarzenia były Klub Inteligencji Katolickiej w Toruniu oraz Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Patronat honorowy nad konferencją objęli przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki, ordynariusz diecezji toruńskiej bp Wiesław Śmigiel oraz przełożeni prowincji Polski Południowej i Wielkopolsko-Mazowieckiej Towarzystwa Jezusowego.

Program

Przed konferencją gospodarz województwa spotkał się w Urzędzie Marszałkowskim z jej uczestnikami.

Klub Inteligencji Katolickiej w Toruniu

i Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego