Współcześni Polscy Święci Misjonarze 2021

,,Lumen Gentium” – Zeszyty Misjologiczne, Współcześni Polscy Święci Misjonarze, Rok XLI ,Nr 1/2021( 180). Autor – Ks. dr hab. prof. AIK Stanisław Cieślak ,, Ks. Kard. Adam Kozłowiecki SJ z Dachau na misję do Afryki „, s. 95-143.

,,Jednym z polskich misjonarzy, który po zakończeniu II wojny światowej podjęli działalność w Afryce, był ks. kard. Adam Kozłowiecki SJ (1911-2007). Głosił Ewangelię Jezusa i budował struktury Kościoła katolickiego w Zambii. Wznosił kościoły i kaplice. Otwierał nowe stacje misyjne i parafie. Troszczył się o rozwój szkolnictwa. Promował miejscowe powołania kapłańskie i zakonne. Jego bogata działalność, w centrum w której był człowiek i jego potrzeby duchowe, materialne i edukacyjne, została doceniona przez Kościół katolicki oraz władze państwowe Zambii, Polski i Francji. Był człowiekiem o wielkim sercu, sercu bez granic, sercu otwartym na bliźniego i jego potrzeby. Jego duchowy testament i dziedzictwo, które jest prezentowane i kultywowane w siedzibie rodu Kozłowieckich w Hucie Komorowskiej, stanowi wciąż aktualny apel do współcześnie żyjących do podjęcia działalności w służbie człowieka zniewolonego lub żyjącego na marginesie społeczeństwa.”

Ks. dr hab. prof. AIK Stanisław Cieślak ,, Ks. Kard. Adam Kozłowiecki SJ z Dachau na misję do Afryki „, s. 95-96