Życzenia urodzinowe dla J.E. Biskupa Edwarda Frankowskiego

Poczytujemy sobie za zaszczyt, że możemy złożyć Ekscelencji powinszowania i najlepsze życzenia z okazji 85. rocznicy urodzin. Z głębokim szacunkiem myślimy o zasługach Księdza Biskupa dla Kościoła katolickiego w Polsce i dla naszej Ojczyzny.

15 sierpnia 2021 roku, J.E. bpa. Edward Frankowski, Prezes Fundacji im. Ks. Kardynała Adama Kozłowieckiego ,,Serce bez granic” pasterz senior diecezji sandomierskiej, obchodzi 84. rocznicę urodzin. Dziękujemy Bogu za Biskupa Edwarda i za Jego otwartość na każdego z nas, za uśmiech, życzliwość i pełne miłości ojcowskie spojrzenie.

Księdzu Biskupowi życzymy mocy Ducha Świętego, który ożywia i prowadzi Kościół i Fundację. Niech Chrystus, który przyniósł ludzkości prawdę o Bożej miłości pochylającej się nad każdym człowiekiem umacnia w pasterskiej posłudze i pomnaża radość wypływającą z bycia z innymi i dla innych. Niech Maryja, która otula macierzyńskim płaszczem Kościół otacza Księdza Biskupa swoją opieką.

Zarząd Fundacji, członkowie Rady Programowej wraz z Dyrektorem i pracownikami Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ.

Bp Edward Frankowski

Strona o Ks Biskupie Edwardzie Frankowskim (stalwol.pl)