25 rocznica prymicji Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ w Majdanie Królewskim 14.05.1998 r. – 14.05.2023 r.

W niedzielę 25 stycznia Papież Jan Paweł II przed modlitwą na Anioł Pański powołał 20 nowych kardynałów, wśród nich Naszego Rodaka Księdza Arcybiskupa Adama Kozłowieckiego SJ – misjonarza z Zambii i zwołał Konsystorz na 21 lutego 1998 r. podczas którego został kreowany na Kardynała.
Dzieje misjonarza opisane w listach do przyjaciół, w której autorzy piszą: „Nominacja kardynalska musi być więc odczytana jako uznanie dla niezwykle mądrej i roztropnej postawy Arcybiskupa, który z miłości afrykańskiego ludu, w niezwykle trudnych i skomplikowanych okresach przemian, potrafił być zarówno dobrym rządcą, jak i gorliwym, prostym misjonarzem”.
W 80 dni po Konsystorzu Jego Eminencja Ksiądz Kardynał Adam Kozłowiecki SJ przybył 14 maja 1998 r., o godz. 18-tej do Majdańskiego kościoła w asyście J. E. Ks. Biskupa Edwarda Frankowskiego i ok. 60-ciu Kapłanów. Podczas Mszy Św. koncelebrowanej, słowa powitalne wygłosił Ksiądz Dziekan, a homilię Bp Edward Frankowski, wobec licznie zgromadzonych wiernych. Od tamtych wydarzeń minęło już 25 lat.

Ksiądz Marek Flis, Wiceprezes Fundacji im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego „Serce Bez Granic”