Jesienny Dzień Skupienia Katechetów Diecezji Sandomierskiej

W sobotę, 18 listopada w Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ w Hucie Komorowskiej odbył się Jesienny Dzień Skupienia Katechetów Diecezji Sandomierskiej z udziałem ks. Macieja Charabina, Wicedyrektora Wydziału Nauki i Wychowania Katolickiego Kurii Diecezjalnej Sandomierskiej oraz ks. dr Pawła Laska, wykładowcy Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Sandomierzu. Wydarzenie rozpoczęło powitanie przybyłych gości. W imieniu Fundacji im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego „Serce bez granic” gości powitał Pan Dariusz Bździkot – Sekretarz Zarządu. Goście otrzymali także pamiątkową publikację ks. Marka Inglota SJ „Kardynał z zambijskiego buszu”, wydaną z okazji przypadającej w tym roku 25. Rocznicy nominacji kardynalskiej Adama Kozłowieckiego. Kolejnym punktem spotkania był wykład ks. dr Pawła Laska na temat funkcji i znaczenia świątyni w Starym i Nowym Testamencie. Spotkaniu towarzyszyły także rozmowy i wymiana doświadczeń przy kawie i herbacie. Uczestnicy spotkania mieli także okazję zwiedzić muzeum, zapoznając się z wystawa poświęconą kardynałowi. Po spotkaniu w muzeum wszyscy udali się do kościoła p.w. Świętej Rodziny w Hucie Komorowskiej na Mszę Św. Wszystkim Bardzo dziękujemy za to spotkanie.