Odwiedzili nas z Lublina i Nowej Dęby

fot. CK

W niedzielę odwiedzili nas goście z Lublina KUL i Nowej Dęby. Historycy i pasjonaci. Polecam zwiastun filmu ,, Obłoki śmierci”, którego panowie są promotorami. Serdecznie dziękujemy za wizytę w Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ jednocześnie zapraszamy na dłuższą rozmowę i na kawę do Huty Komorowskiej.

kc