Twórczość zainspirowana życiem i pracą misyjną Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ

Wiersz autorstwa Magdaleny Blicharz:

Huta Komorowska mała
Ma muzeum Kardynała
W małej się urodził wiosce
Bóg czuwał nad Nim w trosce
A gdy dorósł Go zawołał
I do misji Go powołał
Wysłał do Afryki gorącej
Gdzie brak wody, a żar słońcem
On tam wiarę w Boga szczerzył
Z biedą, nędzą się tam zmierzył
W Zambii żył przez długie lata
Obok miał czarnego brata
Za swą prace zasłużony
A za skromność wyróżniony
Dostał order i medale
Prezydenta, innych parę.
I by pamięć o Nim była
Fundacja „Serce bez granic” się utworzyła
Dom rodziny pięknie odbudowała
I by muzeum powstało zadbała
Pamiątki o Kardynale zebrała
O Jego życiu film przygotowała
Tu się dowiesz jak robiono płótno lniane
I jak powstają naczynia glinianie
Więc do muzeum Kozłowieckiego zawitajcie
Historię Księcia Kościoła poznajcie.

Magdalena Blicharz, 10 lat
SP Nr 1 w Kolbuszowej

 

 

 

Obraz, autor: Oleg Czyżowski

Wiersz autorstwa Juliana Franciszka Jachyry-Cmolassowskiego: