Sprawozdanie za rok 2013

Najważniejsze wydarzenia z naszej działalności:

 3 lutego 2013: Otwarcie stałej wystawy Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ (projekt dofinansowany z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego)
16 lutego 2013: Warsztaty edukacyjne o Zambii w Muzeum
12 kwietnia 2013: Uroczyste wręczenie nagród w konkursie na Palmę i Pisankę  Wielkanocną 2013
8 maja 2013: „Dyrektorzy szkół i nauczyciele czytają dzieciom” – II Dzień Biblioteki Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ
11 maja 2013: Slajdomania – II Majówka Nauczycielska
18 maja 2013: Spotkanie Rady Programowej Fundacji w Wyższym Seminarium Duchownym w Sandomierzu
18 maja 2013: Udział w ogólnoeuropejskiej akcji Noc Muzeum
22 maja 2013: Dzień polsko-afrykański w Sejmie RP z udziałem przedstawicieli Fundacji
27 maja 2013: Zmiana na stanowisku Dyrektora Muzeum związana z wyborem dotychczasowego dyrektora na Członka Zarządu Województwa Podkarpackiego
6 czerwca 2013: Odszedł od nas Kardynał Stanisław Nagy SCJ – Członek Rady Programowej Fundacji, wybitny teolog fundamentalista, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Jana Pawła II w Lublinie
15 czerwca 2013: Otwarcie wystawy „Z otwartymi dłońmi”, poświęconej Kardynałowi Adamowi Kozłowieckiemu SJ, w Zespole Szkół w Kańczudze
lipiec – sierpień 2013: Wakacje w Muzeum („Czwartki w Muzeum”, ponad 1700 osób zwiedzających, w programie: warsztaty muzyczne, warsztaty fotograficzne, gry, zabawy na świeżym powietrzu, spotkania z misjonarzami)
lipiec – sierpień 2013: Muzeum gościło wystawę czasową poświęconą bł. Marii Teresie Ledóchowskiej
4 sierpnia 2013: Koncert Grupy Ewangelizacyjnej „Claret Gospel” z Wybrzeża Kości Słoniowej w Muzeum
16 września 2013: Koncert charytatywny w Filharmonii Podkarpackiej, współorganizowany przez Filharmonię Podkarpacką w Rzeszowie i Regionalną Fundację Rozwoju „Serce” z Kolbuszowej (patronat Honorowy Marszałka Województwa Podkarpackiego)
23 września 2013: Prezentacja Muzeum w programie „Podkarpackie po naszej myśli” w TVP Rzeszów
28 września 2013: II Podkarpacki Festiwal Piosenki Misyjnej im. Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ pod hasłem „Serce bez granic” z udziałem gwiazd: Ricky’ego Lion’a i Trio Bartka Jaskota
29 września 2013: Inauguracja VI Dni Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ
a) uroczyste zakończenie realizacji inwestycji „Budowa alejek na terenie zespołu parkowo-dworskiego w Hucie Komorowskiej”, realizowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
b) wręczenie Statuetki „Serce bez granic” Ks. prał. Wacławowi Kuflewskiemu, inicjatorowi powołania i pierwszemu dyrektorowi Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie
16 października – 6 listopada 2013: wyjazd 3-osobowej ekipy Państwa Julity i Rafała Wieczyńskich (twórców filmu „Popiełuszko. Wolność jest w nas”) do Zambii w ramach realizacji zadania pn. „Rejestracja i dokumentacja zambijskich archiwaliów związanych z Kardynałem Adamem Kozłowieckim SJ” (projekt dofinansowany z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego), w celu zebrania świadectw dokumentujących działalność Kardynała Kozłowieckiego w Zambii
16 – 22 października 2013: wyjazd delegacji Fundacji do Zambii na otwarcie wystawy poświęconej Kardynałowi Kozłowieckiemu, na zaproszenie przedstawiciela Rządu RP Pani Konsul Maryli Wiśniewskiej
21 października 2013: Otwarcie wystawy „Z otwartymi dłońmi” w Muzeum Narodowym  w Lusace w Zambii (pierwsze historyczne spotkanie Polonii zambijskiej, przedstawicieli  Rządu RP i delegacji Fundacji)
a) wręczenie Statuetki „Serce bez granic” Abp Telesphore Mpundu (Arcybiskup Lusaki)  i s. Jolancie Bajak ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej (polska misjonarka pracująca w Sierocińcu w Kasisi)
b) spotkanie z Prezydentem Zambii, Michaelem Satą
c) spotkanie z Nuncjuszem Apostolskim w Zambii, Julio Muratem
d) spotkanie z Abp Telesphore Mpundu, Arcybiskupem Lusaki, i udział w rozmowach dotyczących projektu budowy Centrum Misyjnego im. kard. Kozłowieckiego w Zambii
e) wizyta w Sierocińcu w Kasisi, prowadzonym przez Siostry Służebniczki Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej
20 listopada 2013: Wizyta delegacji ze Szwajcarii i przedstawicieli władz Gminy Majdan Królewski w Muzeum
13 grudnia 2013: Uroczyste oddanie do użytku szynobusu im. Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ; prezentacja wystawy „Z otwartymi dłońmi” w budynku dworca głównego PKP w Rzeszowie
14 grudnia 2013: Papież Franciszek mianuje Ks. dr Jana Piotrowskiego (Członka Rady Programowej Fundacji) na Biskupa Pomocniczego Diecezji Tarnowskiej
20 grudnia 2013: Spotkanie członków Polskiego Towarzystwa Leśnego w Muzeum
30 grudnia 2013: Nadanie tytułu Honorowego Obywatela Gminy Majdan Królewski  Ks. prał. Władysławowi Włodarczykowi, jednemu z Fundatorów i Członkowi Zarządu Fundacji „Serce bez granic”

 W roku 2013 rozpoczęto realizację następujących projektów:

a) „Wirtualne muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ w Hucie Komorowskiej”  – w ramach jego realizacji, na początku 2014 roku, zostanie uruchomiona platforma internetowa, do której dostęp będą mieli użytkownicy z całego świata
b) „Odtworzenie zasobów krajobrazowych na terenie zabytkowego parku w Hucie Komorowskiej poprzez rewitalizację zieleni” – projekt realizowany z udziałem środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w wyniku którego ponad 4-hektarowy, zabytkowy park rodziny Kozłowieckich zostanie uporządkowany  i zagospodarowany.
W wyniku projektu pn. „Zakup wyposażenia na potrzeby działalności Muzeum  ks. kardynała Adama Kozłowieckiego w Hucie Komorowskiej – Etap II”, którego realizacja zakończyła się końcem 2013 roku, Muzeum zostało wyposażone w brakujący sprzęt multimedialny, oświetleniowy i nagłośnieniowy.
Ponadto w roku 2013 – dzięki zaangażowaniu Lasów Państwowych – wznowiono wydanie „Gawęd leśnych” autorstwa Adama Kozłowieckiego seniora. Pierwsze wydanie publikacji miało miejsce w roku 1933.
W roku 2013 Muzuem odwiedziło 7200 osób. W roku 2013 oficjalna strona internetowa Fundacji o adresie www.cardinalekozlowiecki.pl zmieniła swoją szatę graficzną.
Serdeczne Bóg zapłać wszystkim Przyjaciołom i Osobom Wspierającym działalność Muzeum. Bez Was to Dzieło nie byłoby możliwe.