2010.02.27 Spotkanie przedstawicieli Fundacji z Ks. Kardynałem Stanisławem Nagy SCJ

Kolejne ważne i niecodzienne spotkanie w Krakowie….
         27 lutego 2010 r. miało miejsce kolejne już, szczególne spotkanie przedstawicieli Fundacji z Ks. Kardynałem Stanisławem Nagy SCJ. W tym niecodziennym, bardzo szczerym i bezpośrednim spotkaniu ze Wspaniałym Kapłanem uczestniczyli: przedstawiciel Zakonu Jezuitów – ks. Stanisław Cieślak SJ oraz ks. Zbigniew Bogacz SCJ, Bogdan Romaniuk – wiceprezes Fundacji, Dariusz Bździkot – sekretarz Fundacji.
               Przedstawiciele Fundacji wręczyli Czcigodnemu Gospodarzowi oraz pozostałym Kapłanom, w imieniu Ks. Bp Edwarda Frankowskiego – Prezesa Fundacji, zaproszenia do udziału w pracach Rady Programowej, która zbierze się na swoim posiedzeniu w dniu 06.03.2010 r. w Sandomierzu.
           Ksiądz Kard. Stanisław Nagy SCJ w sposób szczególny cieszył się z faktu podpisania umowy między Marszałkiem Województwa Podkarpackiego a Diecezją Sandomierską dotyczącej przekazania środków na utworzenie w Hucie Komorowskiej Muzeum poświęconego życiu i pracy misyjnej Ks. Kard. Adama Kozłowieckiego SJ.
                  Tematy wspólnych rozmów dotyczyły również propozycji dalszych konkretnych, wspólnych działań zmierzających w jak najbliższej perspektywie czasowej do utworzenia w Hucie Komorowskiej Centrum Misyjnego Diecezji Sandomierskiej poświęconego Patronowi Fundacji.. Na zakończenie tego niecodziennego spotkania Ksiądz Kardynał udzielił zebranym swojego duszpasterskiego błogosławieństwa.

 Op. Dariusz Bździkot