Sprawozdania za lata 2012-2013

Najważniejsze wydarzenia z naszej działalności: rok 2013

 

3 lutego 2013: Otwarcie stałej wystawy Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ (projekt dofinansowany z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego)
16 lutego 2013: Warsztaty edukacyjne o Zambii w Muzeum
12 kwietnia 2013: Uroczyste wręczenie nagród w konkursie na Palmę i Pisankę Wielkanocną 2013
8 maja 2013: „Dyrektorzy szkół i nauczyciele czytają dzieciom” – II Dzień Biblioteki Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ
11 maja 2013: Slajdomania – II Majówka Nauczycielska
18 maja 2013: Spotkanie Rady Programowej Fundacji w Wyższym Seminarium Duchownym w Sandomierzu
18 maja 2013: Udział w ogólnoeuropejskiej akcji Noc Muzeum
22 maja 2013: Dzień polsko-afrykański w Sejmie RP z udziałem przedstawicieli Fundacji
27 maja 2013: Zmiana na stanowisku Dyrektora Muzeum – dyrektorem Muzeum został Dariusz Bździkot
6 czerwca 2013: Odszedł od nas Kardynał Stanisław Nagy SCJ – Członek Rady Programowej Fundacji, wybitny teolog fundamentalista, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Jana Pawła II w Lublinie
15 czerwca 2013: Otwarcie wystawy „Z otwartymi dłońmi”, poświęconej Kardynałowi Adamowi Kozłowieckiemu SJ, w Zespole Szkół w Kańczudze
lipiec – sierpień 2013: Wakacje w Muzeum („Czwartki w Muzeum”, ponad 1700 osób zwiedzających, w programie: warsztaty muzyczne, warsztaty fotograficzne, gry, zabawy na świeżym powietrzu, spotkania z misjonarzami)
lipiec – sierpień 2013: Muzeum gościło wystawę czasową poświęconą bł. Marii Teresie Ledóchowskiej
4 sierpnia 2013: Koncert Grupy Ewangelizacyjnej „Claret Gospel” z Wybrzeża Kości Słoniowej w Muzeum
16 września 2013: Koncert charytatywny w Filharmonii Podkarpackiej, współorganizowany przez Filharmonię Podkarpacką w Rzeszowie i Regionalną Fundację Rozwoju „Serce” z Kolbuszowej (patronat Honorowy Marszałka Województwa Podkarpackiego)
23 września 2013: Prezentacja Muzeum w programie „Podkarpackie po naszej myśli” w TVP Rzeszów
28 września 2013: II Podkarpacki Festiwal Piosenki Misyjnej im. Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ pod hasłem „Serce bez granic” z udziałem gwiazd: Ricky’ego Lion’a i Trio Bartka Jaskota
29 września 2013: Inauguracja VI Dni Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ
a) uroczyste zakończenie realizacji inwestycji „Budowa alejek na terenie zespołu parkowo-dworskiego w Hucie Komorowskiej”, realizowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
b) wręczenie Statuetki „Serce bez granic” Ks. prał. Wacławowi Kuflewskiemu, inicjatorowi powołania i pierwszemu dyrektorowi Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie
16 października – 6 listopada 2013: wyjazd 3-osobowej ekipy Państwa Julity i Rafała Wieczyńskich (twórców filmu „Popiełuszko. Wolność jest w nas”) do Zambii w ramach realizacji zadania pn. „Rejestracja i dokumentacja zambijskich archiwaliów związanych z Kardynałem Adamem Kozłowieckim SJ” (projekt dofinansowany z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego), w celu zebrania świadectw dokumentujących działalność Kardynała Kozłowieckiego w Zambii
16 – 22 października 2013: wyjazd delegacji Fundacji do Zambii na otwarcie wystawy poświęconej Kardynałowi Kozłowieckiemu, na zaproszenie przedstawiciela Rządu RP Pani Konsul Maryli Wiśniewskiej
21 października 2013: Otwarcie wystawy „Z otwartymi dłońmi” w Muzeum Narodowym w Lusace w Zambii (pierwsze historyczne spotkanie Polonii zambijskiej, przedstawicieli Rządu RP i delegacji Fundacji)
a) wręczenie Statuetki „Serce bez granic” Abp Telesphore Mpundu (Arcybiskup Lusaki) i s. Jolancie Bajak ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej (polska misjonarka pracująca w Sierocińcu w Kasisi)
b) spotkanie z Prezydentem Zambii, Michaelem Satą
c) spotkanie z Nuncjuszem Apostolskim w Zambii, Julio Muratem
d) spotkanie z Abp Telesphore Mpundu, Arcybiskupem Lusaki, i udział w rozmowach dotyczących projektu budowy Centrum Misyjnego im. kard. Kozłowieckiego w Zambii
e) wizyta w Sierocińcu w Kasisi, prowadzonym przez Siostry Służebniczki Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej
20 listopada 2013: Wizyta delegacji ze Szwajcarii i przedstawicieli władz Gminy Majdan Królewski w Muzeum
13 grudnia 2013: Uroczyste oddanie do użytku szynobusu im. Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ; prezentacja wystawy „Z otwartymi dłońmi” w budynku dworca głównego PKP w Rzeszowie
14 grudnia 2013: Papież Franciszek mianuje Ks. dr Jana Piotrowskiego (Członka Rady Programowej Fundacji) na Biskupa Pomocniczego Diecezji Tarnowskiej
20 grudnia 2013: Spotkanie członków Polskiego Towarzystwa Leśnego w Muzeum
30 grudnia 2013: Nadanie tytułu Honorowego Obywatela Gminy Majdan Królewski Ks. prał. Władysławowi Włodarczykowi, jednemu z Fundatorów i Członkowi Zarządu Fundacji „Serce bez granic”

W roku 2013 rozpoczęto realizację następujących projektów:

a) „Wirtualne muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ w Hucie Komorowskiej” – w ramach jego realizacji, na początku 2014 roku, zostanie uruchomiona platforma internetowa, do której dostęp będą mieli użytkownicy z całego świata
b) „Odtworzenie zasobów krajobrazowych na terenie zabytkowego parku w Hucie Komorowskiej poprzez rewitalizację zieleni” – projekt realizowany z udziałem środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w wyniku którego ponad 4-hektarowy, zabytkowy park rodziny Kozłowieckich zostanie uporządkowany i zagospodarowany.
W wyniku projektu pn. „Zakup wyposażenia na potrzeby działalności Muzeum ks. kardynała Adama Kozłowieckiego w Hucie Komorowskiej – Etap II”, którego realizacja zakończyła się końcem 2013 roku, Muzeum zostało wyposażone w brakujący sprzęt multimedialny, oświetleniowy i nagłośnieniowy.
Ponadto w roku 2013 – dzięki zaangażowaniu Lasów Państwowych – wznowiono wydanie „Gawęd leśnych” autorstwa Adama Kozłowieckiego seniora. Pierwsze wydanie publikacji miało miejsce w roku 1933.
W roku 2013 Muzuem odwiedziło 7200 osób. W roku 2013 oficjalna strona internetowa Fundacji o adresie www.cardinalekozlowiecki.pl zmieniła swoją szatę graficzną.
Serdeczne Bóg zapłać wszystkim Przyjaciołom i Osobom Wspierającym działalność Muzeum. Bez Was to Dzieło nie byłoby możliwe.

Sprawozdanie
z realizacji wybranych  zadań realizowanych
przez Fundację im Ks. Kard. A. Kozłowieckiego w 2011-2012

 1. 28 września oficjalnie otwarto Muzeum im Kard. Adama Kozłowieckiego w Hucie Komorowskiej. Muzeum przez niespełna rok funkcjonowania odwiedziło ok. 5120 Zwiedzających. Obok Diecezji Sandomierskiej i W. Podkarpackiego, mieliśmy Gości praktycznie z całego świata – od Australii po kraje Ameryki Łacińskiej.  Muzeum – obok prezentowania eksponatów związanych z życiem i praca misyjną Patrona – organizuje wystawy prac lokalnych twórców, konkursy i pokazy, (np.: „Ferie w Muzeum”, „Noc w Muzeum” ). W Muzeum aktualnie pracują: Dyrektor Bogdan Romaniuk, Kustosz Katarzyna Cesarz, stażyści: Zofia Sumara, Roman Gurdak.
 2. Wspólnie z IPN Odział w Rzeszowie oraz Starostwem Powiatowym w Kolbuszowej przygotowano wystawę poświęconą Kar. A. Kozłowieckiemu „Z otwartymi dłońmi”. Wystawa była już eksponowana w Dachau-25.10.2012, Sejmie RP-11.04.2012, Parlamencie Europejskim w Brukseli -19.06.2012 oraz kościołach na terenie całego kraju. 04 października 2012 r. oraz na przełomie lutego/marca 2013 r. wystawa ma zagościć odpowiednio w Norymberdze oraz w Lusace – w Zambii.
 3. Na zaproszenie posła RP Kiliona Muniamy – rodowitego Zambijczyka, 14 lutego 2012 r. delegacja Fundacji brała udział w pracach parlamentarnego zespołu ds. Afryki, gdzie przedstawiono realizowane przez Fundację dzieła, plany, zgłoszono propozycję zawiązania polsko-afrykańskiej izby gospodarczej, przedstawiono także wadliwości obecnej Ustawy o wolontariacie.
 4. 28.09.2012 r. odbędzie się pod patronatem Biskupa Sandomierskiego Krzysztofa Nitkiewicza, Ambasadora Jana Wielińskiego, Marszałka Województwa Podkarpackiego Mirosława Karapyty oraz Podkarpackiego Kuratora Oświaty Jacka Wojtasa  I Podkarpacki Festiwal Piosenki Misyjnej im Ks. Kard. Kozłowieckiego SJ „Serce bez granic”
 5. Fundacja współpracuje z państwem Julitą i Rafałem Wieczyńskimi przy produkcji filmu o Ks. Kard. A. Kozłowieckim SJ.

Korzystając z okazji składamy głębokie słowa wdzięczności:

 1. Ks. Bp Krzysztofowi Nitkiewiczowi za błogosławieństwo i zaangażowanie w tworzeniu dzieła misyjnego im Kard. Adama Kozłowieckiego SJ
 2. Księżom Jezuitom Prowincji Południowej w Krakowie, w szczególności ks. prof. Ludwikowi Grzebieniowi, ks. Bogusławowi Steczkowi oraz ks. Stanisławowi Cieślakowi za wszelką pomoc, stałe udostępnianie zbiorów oraz wszelkie okazywane nam dobro,
 3. Euro-posłance P. Elżbiecie Łukacijewskiej, posłom: Renacie Butrym oraz Kilionowi Muniamie za pomoc w organizacji wystawy „Z otwartymi dłońmi” odpowiednio  w Brukseli, Sejmie RP oraz Lusace.
 4. Marszałkowi W. Podkarpackiego – P. Mirosławowi Karapycie oraz Sejmikowi W. Podkarpackiego za pomoc w realizacji prac na terenie parku Rodziny Kozłowieckich i oraz innych przedsięwzięciach o charakterze kulturalno-oświatowych,
 5. Gospodarzom Gminy Majdan Królewski P. Wójtowi Jerzemu Wilkowi, Radzie Gminy Majdan Królewski a także Staroście Kolbuszowskiemu P. Józefowi Kardysiowi oraz Radzie Powiatu za wszelką okazaną pomoc materialną i organizacyjną.
 6. Wszystkim ludziom dobrej woli a szczególnie P. Genowefie Białkovski oraz P. Julianowi Jachyrze Cmolasowskiemu, którzy bardzo mocno reprezentują Fundację w Niemczech oraz Kanadzie.
 7. Dyrekcji, nauczycielom, młodzieży Gimnazjum Nr 1 w Majdanie Królewskim oraz Szkole Podstawowej im. Kard. A. Kozłowieckiego w Hucie Komorowskiej za organizację konkursów, przygotowanie oprawy artystycznej oraz godnego przygotowania miejsca przebiegu corocznych uroczystości. 
 8. Dziękujemy za wszelkie wsparcie: Firmie „Soter”:, Firmie „Hartbex”, Firmie „Solbet” Kolbuszowa, Firmie „Grienplast” Rzeszów, Zakładowi Obróbki Kamienia Budowlanego „Rogala” w Przyłęku, Firmie „Eltel”  Widełka, Firmie „Kazex” Rzeszów, Firmie „Smak” Górno, Firmie „Skobud” Tarnobrzeg, Firmie „Dremex” Rzeszów, Firmie „Fin” Kolbuszowa, Firmie „Inżynieria” Rzeszów, Kopalni Dolomitu Sandomierz, Firmie „Codogni” Stalowa Wola, Firmie „Resbex” Rzeszów, Fundacji „Sece”, Firmie „Aston” Majdan Królewski, „Salonowi Meblowemu” w Nowej Dębie Pana Mariana Rzeszuta, Paniom Janinie Chmaj oraz Halinie Furmańskiej.

Dziękując wszystkim, którzy już wspierają  nasze wysiłki na rzecz zachowania pamięci po Ks. Kard. Adamie Kozłowieckim SJ, zachęcamy do współpracy również tych, którym bliska sercu jest praca misyjna Kościoła. Mamy świadomość, że jesteśmy na początku drogi i każdy gest wsparcia ma dla nas szczególne znaczenie.

 

Sprawozdanie finansowe
z realizowanych wspólnie projektów  przez Diecezję Sandomierską
oraz Fundację im Ks. Kard. A. Kozłowieckiego „Serce bez granic”
na terenie zespołu parkowego Rodziny Kozłowieckich w Hucie Komorowskiej
w okresie od 25.09.2011 r. do 24.09.2012 r.

 1. W odrestaurowanej oficynie dworskiej w dniu 25.09.2012 . otwarto Muzeum im Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ
 2. Wyłoniono Wykonawcę na odbudowę alejek w zabytkowym  parku Rodziny Kozłowieckich, przewidywany całkowity koszt zadania zamyka się kwotą 829 tyś zł,
 3. Został wyłoniony Wykonawca na realizację stałej wystawy w Muzeum,  przewidywany całkowity koszt zadania zamyka się kwotą 320 tyś zł,
 4. Do Marszałka Województwa Podkarpackiego złożono wniosek na realizację muzeum wirtualnego, realizacja  projektu zamknie się kwotą 400 tyś zł,
 5. Do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie złożono wniosek na rewitalizację zieleni w zabytkowym parku w Hucie Komorowskiej, realizacja  projektu zamknie się kwotą 930 tyś zł,