Projekt „TRADYCJE FURTKĄ DO NOWOCZESNOŚCI”

Florystyka, śpiew chóralny, dziennikarstwo, obsługa komputera, biznes agroturystyczny – takie warsztaty zostały przeprowadzone w ramach projektu „Tradycje furtką do nowoczesności” realizowanego przez Fundację im. Ks. Kardynała Adama Kozłowieckiego „Serce bez granic”. Kilkudziesięciu mieszkańców Huty Komorowskiej, Majdanu Królewskiego i Komorowa miało możliwość zdobycia nowych umiejętności i pożytecznego spędzenia wolnego czasu. Fundacja zrealizowała projekt dzięki uzyskanemu z Europejskiego Funduszu Społecznego dofinansowania w kwocie 45 tys. zł. Zajęcia odbywały się w noszącej imię patrona szkole podstawowej w Hucie Komorowskiej.
W ramach 30 godzinnych zajęć z plastyki obrzędowej, plecionkarstwa i florystyki „Moja mała ojczyzna” 15 osób zapoznało się m.in. z historią dekoracji roślinnych, poznało podstawowe zabiegi pielęgnacyjne roślin, wykonywało dekoracje, bukiety oraz ćwiczyło sztukę dekoracji stołu. Na zakończenie warsztatów w szkole podstawowej odbył się pokaz prac wykonanych przez uczestników. Szkolenie to zapewne przyczyni się do kultywowania tradycji ludowych. Zajęcia cieszyły się ogromnym zainteresowaniem o czym świadczy, ze część osób postanowiła kontynuować tego typu szkolenia.
Efektem wielogodzinnych ćwiczeń w ramach zajęć pt. „Wspólne śpiewanie” było nagranie płyty z repertuarem ludowo-religijnym. Dla uczestników powstałego w ramach zajęć chóru zorganizowano wyjazd do filharmonii w Rzeszowie na występ Węgierskiej Orkiestry Symfonicznej. Na festynie integracyjnym pośród licznie zgromadzonych mieszkańców zostały rozdane płyty nagrane przez chór.
Osoby uczestniczące w zajęciach dziennikarskich ćwiczyły pisanie artykułów prasowych, reportaży oraz przeprowadzanie wywiadu. Wynikiem pracy było zredagowanie broszurki zawierającej wspomnienia o Kardynale A. Kozłowieckim oraz artykuły propagujące kulturę i historię własnej miejscowości.
Kolejna grupa osób biorąca udział w warsztatach „Moje okno na świat” poznała podstawy obsługi komputera oraz korzystania z Internetu i multimediów. Beneficjenci otrzymali zestaw materiałów zawierających m.in. pamięć podręczną. Uczestnicy opanowali umiejętność tworzenia dokumentów w edytorach tekstu, arkuszach kalkulacyjnych. Ponadto korzystali z programów pocztowych i komunikatorów internetowych.
Ostatnia grupa kursantów biorąca udział w szkolenie „Mój pomysł na rozwój wsi” zapoznała się z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich, Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki i zasadami aplikowania o środki pomocowe i możliwościami rozwoju agroturystyki.
Na zakończenie projektu zorganizowano festyn integracyjny, w którym wzięli udział mieszkańcy Huty Komorowskiej, Majdanu Królewskiego i Komorowa. O oprawę muzyczną zadbał zaproszony zespół muzyczny „Przyjaciele”. Podczas festynu uczestnicy mogli obejrzeć prace wykonane w ramach zajęć z florystyki, otrzymali płyty z nagraniem chóru oraz broszurki zredagowane na zajęciach dziennikarskich.
Należy podkreślić, że na wszystkich zajęciach panowała życzliwa atmosfera. Uczestnicy nawzajem sobie pomagali i chętnie przychodzili na zajęcia. Projekt przyczynił się do umacniania więzi międzypokoleniowej, zwiększył rozwój kulturalny społeczności lokalnej i wpłynął na rozwój aktywności i otwartej postawy wobec siebie. Część osób zadeklarowała chęć uczestnictwa w podobnych szkoleniach. Nabyte przez nich umiejętności będą wykorzystywane w życiu codziennym.

Kliknij, by zobaczyć więcej…

 

Projekt unijny skierowany do mieszkańców Huty Komorowskiej i sąsiednich miejscowości

Fundacja im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego „Serce bez granic” zaprasza mieszkańców miejscowości Huta Komorowska i sąsiednich miejscowości do bezpłatnego udziału w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską pt. „Tradycje furtką do nowoczesności.

W ramach projektu oferowane są:
• warsztaty z plastyki obrzędowej, plecionkarstwa i florystyki;
• wspólne śpiewanie – powstanie chóru, warsztaty wokalne, nagranie płyty i wyjazd do filharmonii;
• warsztaty dziennikarskie;
• szkolenie z podstaw obsługi komputera i korzystania z Internetu;
• szkolenie nt. programów wspierających rozwój wsi i możliwościach rozwoju agroturystyki.

Rozpoczęcie zajęć: luty 2011 roku. Informacje i zgłoszenia w dniach 24 – 26 stycznia 2011 r.
Osobiście w Fundacji im. Ks.Kardynała Adama Kozłowieckiego (budynek Szkoły Podstawowej w Hucie Komorowskiej) w godz. 10:00 – 12:00, Telefonicznie: 530 944 278, e-mail: projekt@cardinalekozlowiecki.pl

Kliknij na plakat, aby powiększyć