O Fundacji

Powołano Fundację im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego ,,Serce bez granic”
Akt notarialny powołujący do życia Fundację im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego ,,Serce bez granic” został podpisany 26 marca 2008 roku na plebanii w Majdanie Królewskim przez biskupa sandomierskiego Andrzeja Dzięgę, bp. Edwarda Frankowskiego, ks. dziekana Władysława Włodarczyka, ks. Marka Dzióbę, ks. Marka Flisa, Bogdana Romaniuka oraz Dariusza Bździkota. Podpisujący akt notarialny pomodlili się także w kaplicy grobowej rodziny Kozłowieckich. Fundacja im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego ,,Serce bez granic” ma na celu rekonstrukcję pałacu Kozłowieckich z przystosowaniem na centrum pamięci po Kardynale Adamie Kozłowieckim oraz utworzenie Diecezjalnego Centrum Misyjnego o charakterze formacyjno – edukacyjnym. Kardynał Adam Kozłowiecki za swoją działalność misyjną został odznaczony najwyższymi odznaczeniami brytyjskimi, francuskimi, zambijskimi i polskimi. Przez 60 lat pracy misyjnej w Zambii zajmował się edukacją dzieci i młodzieży, organizując edukację młodego pokolenia zambijskiego. Osoba Kardynała Kozłowieckiego jest wielką szansą dla województwa podkarpackiego, powiatu kolbuszowskiego oraz gminy Majdan Królewski, ponieważ swoją działalnością misyjną rozsławił i rozsławia Polskę na polu kontynentalnym, międzynarodowym oraz dodaje blasku i splendoru miejscu swojego urodzenia i zamieszkania. Fundacja, nosząca zaszczytne imię Kardynała Adama Kozłowieckiego, będzie ożywiała pamięć i dzieło dokonane przez jego osobę, dając wzór obecnemu i przyszłemu pokoleniu.