NFOŚiGW


„Odtworzenie zasobów krajobrazowych na terenie zabytkowego parku
 w Hucie Komorowskiej poprzez rewitalizację zieleni”,
 Umowa nr 200/2013/Wn-13/OP-WK/D
 WARTOŚĆ PRZEDSIĘWZIĘCIA: 903 500,00 PLN
 DOTACJA NFOŚiGW: 812 200,00 PLN


„Odtworzenie zasobów krajobrazowych na terenie zabytkowego parku w Hucie Komorowskiej poprzez rewitalizację zieleni” w ramach programu 6.1 Ochrona przyrody i krajobrazu, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zadanie realizowane jest przez Diecezję sandomierską  na terenie zabytkowego parku rodziny Kozłowieckich.

Głównym zamierzeniem projektu jest odtworzenie zieleni na terenie zabytkowego parku w Hucie Komorowskiej. Zostaną zachowane istniejące drzewa z dawnej oryginalnej kompozycji parku. Nastąpi także częściowa wymiana drzew istotnych dla kompozycji oraz nasadzenia krzewów, bylin i roślin cebulowych. Projekt obejmuje:

 

Zadanie

I – Czyszczenie i wycinka samosiewów ze stawu o powierzchni 611 m2 i rowu melioracyjnego o długości 24 mb

II – Zakup urządzeń: rębaka do gałęzi, pilarki spalinowej, podkrzesywarki :

 

 1. Rębaka do gałęzi o parametrach:
 1. silnik: 35 KM Diesla (4 cylindry)
 2. masa: 650-750 kg

 

 1. Pilarki spalinowej o parametrach:
 1. moc kW/KM: od 1,5/2,0 do 2,0/2,7
 2. długość prowadnicy: 35 cm

 

 1. Pokrzesywarki o parametrach:
 1. moc: od 0,9 kW do 1,05 kW
 2. długość prowadnicy: 30 cm

 

III – Wycinka drzew (samosiewów)
z karczowaniem i frezowaniem pni
w ilości 623 sztuki

IV – Wykonanie cięć sanitarnych
i korekcyjnych na 565 sztukach drzew pozostających w obecnym założeniu parkowym (usunięcie posuszu
i zawieszonych w koronach konarów)

V – Zakup i posadzenie drzew w liczbie 131 sztuk

VI – Zakup i posadzenie krzewów
w liczbie 5 576 sztuk

VII – Zakup i posadzenie bylin i roślin cebulowych w liczbie 14 270 sztuk

 

-Opis zadania

Wycinkę samosiewów nie nadających się do adaptacji ze względu na formę i stan biologiczny (ma to na celu uczytelnienie pozostałości historycznego układu kompozycyjnego, uczytelnienie osi widokowych, odsłonięcie polan, wydobycie pozostałości zachowanych historycznych okazów, grup i szpalerów).

 

– W starej części parku zostanie zachowany, rosnący przy północnej granicy pojedynczy szpaler grabowy, przewiduje się jego uzupełnienie oraz cięcia sanitarne i korekcyjne starych egzemplarzy drzew. Wymieniony zostanie podwójny szpaler, oddzielający dawniej park od nieistniejącego sadu. W jego miejsce zostanie wprowadzone nowe nasadzenie szpaleru grabowego i ukształtowanie w formie boskietu. Utrzymane będą również, rosnące na obrzeżach okazałe egzemplarze drzew, przede wszystkim dębów i lip, niektóre o parametrach pomnikowych. Wymagają one jednak wykonania pilnych prac pielęgnacyjnych, a zwłaszcza usunięcia posuszu i zawieszonych w koronach konarów.

 

– Zachowanie dwóch dębów rosnących na kopcu widokowym oraz tworzące kępy grupy drzew, które po odsłonięciu i uzupełnieniu utworzą naturalną altanę i klomb.

 

– W części północnej parku przewiduje się posadzenie po obrzeżu żywopłotu cisowego szpaleru lip. Ma to na celu wyznaczenie czytelnej granicy parku oraz izolację od podchodzącej do granic parku zabudowy mieszkalnej. Ta część parku będzie spełniała funkcje użytkowo-rekreacyjne.

 

– W centralnej części parku powstaną rozległe polany z grupami krzewów i bylin, które nie będą ograniczać widoku na staw i zachowane zostaną wyjątkowe okazy drzew. Staw po rekultywacji obsadzony zostanie roślinnością charakterystyczną dla zbiorników wodnych. Na tym terenie pozostanie również istniejący okaz sosny wejmutki.

 

– W części wschodniej, która stanowi najnowszy park, przewiduje się zachowanie jak największej ilości egzemplarzy historycznych oraz eliminację nasiedzeń drzew iglastych, które zmieniły charakter parku, samosiewów brzozy tworzących bezładne skupiny  i rzędowych nasadzeń grabowo-klonowych, sprawiających wrażenie pozostałości po szkółce drzew. W tej części przewiduje się utrzymanie otwartych polan i uzupełnienie nasadzeń wzdłuż granic parku wyznaczających jego granice i izolujących jego wnętrze od podchodzącej zabudowy.

 Opis trzech stanowisk:

 1. Nadzór budowlany i konserwatorski.
 2. Nadzór merytoryczny związany z nasadzeniami drzew, krzewów i bylin.
 3. Pracownik gospodarczy zajmujący się opieką parku.

 

 

 

 

fot. K Cesarz