2012.04.19 Serce bez granic w PSP w Majdanie Królewskim

Info Publiczna Szkoła Podstawowa w Majdanie Królewskim

„SERCE BEZ GRANIC” – to hasło Fundacji im. Ks. Kardynała Adama Kozłowieckiego przyświeca pracy Szkolnego Koło Caritas i Szkolnego Koła Misyjnego z Publicznej Szkoły Podstawowej w Majdanie Królewskim.
W okresie Wielkiego Postu chętne dzieci codziennie, w czasie długiej przerwy, zbierały się w szkole na modlitwie różańcowej, którą ofiarowywały potrzebującym naszego duchowego wsparcia. Zorganizowały też zbiórkę przyborów szkolnych dla dzieci na Ukrainie. Apel spotkał się ze zrozumieniem, czego efektem jest bardzo duża ilość zebranych zeszytów, farb, kredek, bloków rysunkowych itp.
Uczniowie tej szkoły podjęli się również Adopcji Serca. Opieką objęli 13-letniego Patricka, chłopca z Zambii. Dzięki dobrowolnym składkom wspomagają edukację tego chłopca. Od kilku miesięcy trwa również w tej szkole zbiórka starych nieużywanych już telefonów komórkowych i znaczków pocztowych. Przekazywane są one Pallotyńskiej Fundacji Misyjnej Salvatti, która, odzyskując cenne surowce z telefonów i sprzedając znaczki jako tzw. makulaturę filatelistyczną, pozyskuje środki na pomoc dziełom misyjnym.
19 kwietnia 2012r. odwiedził szkołę ks. Daniel Koryciński Dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych naszej Diecezji. Przekazano Mu zebrane dary dla dzieci z Ukrainy. Ks. Dyrektor serdecznie podziękował dzieciom i Opiekunkom za ofiarność, a pani Dyrektor za stworzenie w szkole przyjaznej atmosfery dla tego typu działalności dziecięcej.

Kliknij na zdjęcie, by zobaczyć więcej…