2013.06.06 Przekazanie cennych pamiątek do Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ przez Pana Marka Szypulskiego

W dniu 6 czerwca 2013 roku Pan Marek Szypulski, były Dyrektor Domu Spokojnej Starości Polskiego Funduszu Humanitarnego (Maison de Retraite du Fonds Humanitaire Polonais) we Francji, przekazał do Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ cenne pamiątki dotyczące Kardynała Kozłowieckiego.

Wśród przekazanych dokumentów znajduje się m.in. korespondencja oraz zdjęcia wykonane w dniu wręczenia Księdzu Kardynałowi Krzyża Wielkiego Orderu Odrodzenia Polski oraz nadania Mu tytułu Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Pan Marek Szypulski był tą osobą, która złożyła wniosek do Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego o odznaczenie Księdza Kardynała wspomnianym orderem. Posiadane pamiątki przekazał na ręce Pana Dariusz Bździkota – Sekretarza Zarządu Fundacji im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego „Serce bez granic”.

Panu Markowi Szypulskiemu towarzyszyła siostra oraz były Konsul Generalny RP w Paryżu.

Kliknij na zdjęcie, by zobaczyć więcej…