Realizowane projekty na terenie zabytkowego parku rodziny Kozłowieckich

Obecnie realizowane projekty
na terenie zabytkowego parku rodziny Kozłowieckich
w Hucie Komorowskiej

zielen

Diecezja Sandomierska wraz z Fundacją im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego „Serce bez granic” realizuje na terenie zabytkowego parku rodziny Kozłowieckich w Hucie Komorowskiej – będącym własnością Diecezji Sandomierskiej – dwa projekty.

Pierwszy z nich nosi nazwę „Budowa alejek na terenie zespołu parkowo-dworskiego w Hucie Komorowskiej”. Zadanie ma celu odbudowę zniszczonej, niegdyś istniejącej infrastruktury. Projekt został dofinansowany ze środków unijnych pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz dotacji lokalnych samorządów: Województwa Podkarpackiego, Powiatu Kolbuszowskiego i Gminy Majdan Królewski. Jego realizacja została podzielona na dwa etapy. Pierwszy z nich był realizowany w roku ubiegłym. Drugi etap ma zostać zakończony do września 2013 roku. Wykonawca to Firma Budowlana SKOBUD z siedzibą w Tarnobrzegu. Nadzór nad pracami sprawuje Podkarpacki Konserwator Zabytków.

Drugi z obecnie realizowanych projektów nosi nazwę „Odtworzenie zasobów krajobrazowych na terenie zabytkowego parku w Hucie Komorowskiej poprzez rewitalizację zieleni”. Zadanie zostało dofinansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Jego realizacja obejmuje:

a)      wycinkę samosiewów;
b)      wykonanie cięć sanitarnych i korekcyjnych na drzewach pozostających w obecnym założeniu parkowym (usunięcie posuszu i zawieszonych w koronach konarów);
c)      czyszczenie i wycinkę samosiewów ze stawu o powierzchni 611 m2 i rowu melioracyjnego o długości 24 mb;
d)     posadzenia drzew w liczbie 131 sztuk;
e)      posadzenie krzewów w liczbie 5 576 sztuk;
f)       posadzenie bylin i roślin cebulowych w liczbie 14 270 sztuk.

Wykonawca zadania to Firma Remontowo-Budowlana „LECH” Leszek Ciźla, z siedzibą  w Dobrocicach, posiadająca doświadczenie w rewitalizacji parków na terenie Sandomierza.

Obydwa wyżej wymienione zadania są częścią złożonego projektu rewitalizacji całego założenia parkowo-dworskiego rodziny Kozłowieckich w Hucie Komorowskiej. Autorem projektu jest Pan Sławomir Pankiewicz z Krakowa. Całość dokumentacji projektowej została pozytywnie zaopiniowana przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej, które wydały stosowne decyzje, opinie i pozwolenia, oraz nadzorują prawidłowość wykonywanych prac.