2014.08.02 Relacja z koncertu Zespołu „Claret Gospel”

 

MULUNGU AKUDALI SENI – Niech Ci Bóg błogosławi

 Ósmy raz w Polsce. Członkami zespołu ,,Claret Gospel” są młodzi chrześcijanie z Wybrzeża Kości Słoniowej, którzy śpiewem i tańcem wielbią Boga. Tegoroczna ewangelizacja wybrzmiewała pod hasłem: „Wierzę w Syna Bożego”.

Zespół do tej pory gościł w 22-ch polskich diecezjach, dając ponad 80 koncertów – na ich realizację przebyli ponad 12 000 tysięcy kilometrów. Zapraszały ich: wspólnoty parafialne, wspólnoty zakonne, domy kultury, urzędy miejskie, szkoły, szpitale, domy opieki, muzea, telewizje, radia i osoby prywatne. Jak sami mówią: są tam, by śpiewem i tańcem wielbić Boga. By dać żywe świadectwo Wiary, Nadziei i Miłości. Wielkie katedry, bazyliki i małe kościółki są za każdym razem świadkami żywej, pełnej entuzjazmu i radości wiary młodego Kościoła Afrykańskiego. Doświadczeniem i wyróżnieniem były dla nich zaproszenia na: 49. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Kamieniu Pomorskim, 17. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej w Lublinie, 6. Międzynarodowy Festiwal w Szczecinie, Noce Kościołów we Wrocławiu, 10. cykl Letnich Koncertów w Pławniowicach.

Tegoroczna ewangelizacja jest ofiarowana za zmarłą Michelle Balloux – byłą przełożoną grupy. Założycielem, opiekunem i animatorem zespołu od 11 lat jest Ojciec Roman Woźnica cmf. Klaretyn.

Grupa w roku bieżącym gościła w studio Agnieszki Osieckiej w Warszawie. Wystąpiła także na koncercie „Jednego Serca, Jednego Ducha” w Parku Sybiraków na oś. Baranówka w Rzeszowie w dniu 19 czerwca 2014 r.

W dniu 2 sierpnia 2014 r. o godz. 16:00 w zabytkowym, XIX-wiecznym parku przy Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ w Hucie Komorowskiej odbył się koncert Zespołu „Claret Gospel”. Koncert trwał ponad dwie godziny, na występ przybyło ponad 350 osób, wśród nich J.E. Bp Edward Frankowski, Ks. Daniel Koryciński – Dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych Diecezji Sandomierskiej, Pan Bogdan Romaniuk – Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, Pan Jerzy Wilk – Wójt Gminy Majdan Królewski oraz mieszkańcy Huty Komorowskiej i okolicznych miejscowości. Gospodarz miejsca Dyrektor Muzeum Dariusz Bździkot przywitał przybyłych gości i przedstawił zespół z Wybrzeża Kości Słoniowej oraz wakacyjną grupę muzyczną powstałą przy Muzeum, która podczas wakacji przygotowywała się do tego występu pod kierunkiem Pani Ewy Śliwińskiej. Grupa młodych artystów podczas koncertu wykonała 2 utwory wraz z grupą ,,Claret Gospel”. W tym dniu mogliśmy posłuchać solowego występu Pauliny Kodyry, uczennicy liceum – solistki z Huty Komorowskiej związanej z Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ. Grupa „Claret Gospel” podczas wykonywania swoich utworów również porwała publiczność do wspólnego tańca przypominając, że poprzez taniec i śpiew chwalimy Boga.

Tego dnia obecny na koncercie Bp Edward Frankowski przywitał i zaprosił do wystąpienia na scenie przybyłą Siostrę Sarę Rejman ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza, która od trzech lat pracuje w Misji Chilanga, położonej ok. 15 km od Lusaki. Jak sama powiedziała: obecnie przebywa na pierwszym od rozpoczęcia swojej pracy misyjnej urlopie w Polsce. W Zambii wspólnie z sześcioma innymi siostrami ze Zgromadzenia prowadzi na terenie Misji Chilanga Mother of Mercy Hospice & Health Centre – hospicjum dla chorych na AIDS, które niesie pomoc ok. 2 600 pacjentom. Na terenie misji znajdują się także trzy przedszkola, dwie szkoły z klasami I-VI, do których uczęszcza ok. 500 dzieci, oraz przychodnia dla chorych na gruźlicę. Siostry borykają się z wieloma problemami, jak choćby z tym, że prowadzone przez nich szkoły zostały zaliczone w poczet tzw. community schools, które nie są finansowane przez tamtejszy rząd, a jeden nauczyciel ma pod opieką od 60 do 100 dzieci. Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza prowadzi na terenie Zambii trzy misje. Ostatnio Siostry zostały zaproszone do prowadzenia czwartej placówki misyjnej na terenie Diecezji Chipata.

Fundacja im. Ks. Kardynała Adama Kozłowieckiego ,,SERCE BEZ GRANIC”,  jak zawsze otwarta na misjonarzy, misje i ich przyjaciół zaprasza ponownie za rok na koncert zespołu ,,Claret Gospel”, a w ciągu roku do zwiedzania Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ w Hucie Komorowskiej.

op. Katarzyna Cesarz

Kliknij na zdjęcie, by zobaczyć więcej…