Zaproszenie na spotkanie z s. Teresą Głuchowską, Referentką Misyjną Sióstr Służebniczek ze Starej Wsi (21.08.2014 r.)

Fundacja im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego „Serce bez granic” i Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ w Hucie Komorowskiej serdecznie zapraszają na spotkanie z s. Teresą Głuchowską, która jest Referentką Misyjną Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej w Starej Wsi. Spotkanie odbędzie się w czwartek, 21 sierpnia 2014 r. o godz. 10:30, w ramach „Czwartków w Muzeum”.

 

Poniżej zamieszczamy informacje dotyczące Zgromadzenia i placówki w Katondwe w Zambii, która jest prowadzona przez Siostry Służebniczki Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej:

Obecny rok obchodzony jest jako Rok bł. Edmunda Bojanowskiego, równocześnie jest to rok jubileuszu 75-lecia pracy sióstr w misyjnej placówce Katondwe. Zgromadzenie Sióstr Służebniczek założył bł. Edmund Bojanowski – Polak, człowiek świecki. Jego zasadniczą troską było otoczenie opieką dzieci, ubogich i chorych – stąd zrodziło się zgromadzenie. Powstało ono 3 maja 1850 r., kiedy miało miejsce otwarcie w Podrzeczu pierwszej wiejskiej ochronki dla dzieci. Bł. Edmund początkowo sam uczył ochroniarki – pierwsze siostry, które nazwał służebniczkami Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej – jak pracować z dziećmi. Uwrażliwiał siostry, by oprócz opieki nad dziećmi, spieszyły również z pomocą tam, gdzie jest potrzeba, gdzie ktoś czeka na ich posługę miłości. Choć Założyciel nie myślał wprost o zakładaniu ochronek i domów zakonnych w Afryce, to jednak był otwarty na potrzeby płynące z zagranicy. Minęły lata, zgromadzenie się rozrosło w dużą liczbę sióstr i domów, a nadto z jednego „pnia” wyrosły cztery gałęzie służebniczek, w związku z sytuacją zaborów. Jego myśl, by iść tam, gdzie o to proszą, realizowały przełożone generalne. Gdy ojcowie jezuici, pracujący w Zambii (wówczas Rodezji Północnej) poprosili o pomoc siostry – Matka Generalna nie odmówiła, ale wysłała ochotniczki. Wyruszyły dwie grupy w 1928 roku: pierwsze cztery wyjechały 24 kwietnia, a kolejne cztery 13 grudnia tegoż roku. Od tamtej pory siostry ze zgromadzenia pracują w Afryce. Liczba sióstr w prowincji afrykańskiej przekroczyła już 200, z czego większość stanowią Afrykanki; nowicjat dla nich został erygowany już w 1954 roku. Poza Europą, pracę ewangelizacyjną prowadzą również na terenie Ameryki Północnej i Azji.

Katondwe leży w dolinie rzeki Luangwa, w południowo-wschodnim rejonie Zambii, w pobliżu granicy z Zimbabwe i Mozambikiem. Oddalone od stolicy kraju Lusaki o ok. 300 km. Do Katondwe siostry przybyły 28 maja 1939 roku. Od początku ich praca związana była z parafią, którą prowadzili oo. jezuici. Najpierw siostry objęły troską kościół parafialny, który zastały bardzo zaniedbany i równolegle zajęły się dziećmi, młodzieżą i chorymi.

Kliknij poniżej, aby pobrać lub wydrukować plakat:

Spotkanie z s. Teresą Głuchowską