Wyjątkowe spotkanie z wolontariuszką, lekarzem – Eweliną Podolec

Ewelina Podolec jest lekarzem stażystą w Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie. W 2013 roku, po skończeniu studiów, przy współpracy z Polską Misją Medyczną wyjechała do Afryki, w ramach programu Wolontariat-Polska Pomoc Medyczna realizowanego w projekcie „Misja Medyczna w Zambii”.  W trakcie 3-miesięcznego pobytu wspólnie z drugą wolontariuszką zajmowały się diagnostyką i leczeniem pacjentów, a także edukacją prozdrowotną. Pracowały na przedmieściach stolicy Zambii, Lusaki, przy parafii Chrystusa Odkupiciela w Makeni, prowadzonej przez polskich księży misjonarzy. Mieszkańcy tego terenu to w ogromnej większości ludzie żyjący na granicy ubóstwa. Dostęp do płatnej służby zdrowia jest znacznie ograniczony, a często niemożliwy. Przyjazdy wolontariuszy, jak również opieka miejscowej organizacji Home Basic Care są często dla tych ludzi jedyną okazją otrzymania pomocy medycznej. Czas spędzony na misjach, poza rozwijaniem i wykorzystywaniem wiedzy medycznej, jest także okazją do poznania zwyczajów, kultury oraz problemów życia codziennego Zambijczyków – powiedziała nam Pani Doktor. Obecnie, zachęcona doświadczeniami z realizacji projektu, Pani Ewelina przygotowuje się do jego kontynuacji i w październiku 2014 r. ponownie wyrusza do Afryki.

Na spotkaniu w Muzeum mogliśmy zobaczyć przygotowaną multimedialną prezentację podzieloną na tematy, tj. Polska Misja  Medyczna, Czym się zajmujemy?, Kim są ludzie pracujący jako wolontariusze w Zambii? Ciekawe były informacje i spostrzeżenia o najczęstszych przypadkach zachorowań związanych już z wprowadzanym stylem życia kultury zachodniej. Nadciśnienie, cukrzyca, itd. Razem z koleżanką opatrywały rany powstałe przy oparzeniach. Zimne noce, temperatury dochodzące do -5 stopni powodują, że dzieci ulicy rozpalają ogniska i są w wielu wypadkach ofiarami poparzeń. P. Ewelina przedstawiła również sytuację szpitala w Lusace, jego stan techniczny, który pozostawia wiele do życzenia. Przeciwieństwem państwowych szpitali są szpitale prowadzone przez misjonarzy. Czyste, zadbane z profesjonalną kadrą lekarzy i misjonarzy i wolontariuszy z całego świata, którzy pomagają miejscowej ludności. Dzięki spotkaniu uczestnicy mogli dowiedzieć się – poza doskonale przygotowaną prezentacją – wielu ciekawostek i anegdot z życia wolontariusza. Zambia czeka, i nie jest tak daleka jak może się nam wydawać. Zobacz i przekonaj się sam:

Stowarzyszenie Polska Misja Medyczna

ul. Rejtana 2, 30 -510 Kraków

https://www.facebook.com/MisjaMedycznaWZambii

wolontariat.zambia@gmail.com

op. K. Cesarz