Życzenia nadesłane do Muzeum i Fundacji „Serce bez granic” z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego

 

Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, życzenia do Muzeum i Fundacji im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego „Serce bez granic”, na ręce Księdza Biskupa Edwarda Frankowskiego – Prezesa Zarządu Fundacji, oraz Pana Bogdana Romaniuka – Dyrektora Muzeum, nadesłali:

 • Biskup Kielecki Jan Piotrowski
 • Biskup Płocki Piotr Libera
 • Burmistrz Kolbuszowej wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej
 • Dyrekcja i Pracownicy Katolickiego Radia „VIA”
 • Dyrekcja i Pracownicy Wydawnictwa Diecezjalnego i Drukarni w Sandomierzu
 • Dyrekcja oraz Grono Pedagogiczne Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni
 • Dyrekcja, Pracownicy i Uczniowie Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Majdanie Królewskim
 • Dyrekcja, Pracownicy, Wolontariusze i Podopieczni Caritas Diecezji Sandomierskiej
 • Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Nowej Dębie
 • Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Majdanie Królewskim
 • Dyrektor i Pracownicy Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie
 • Dyrektor i Pracownicy Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej
 • Dyrektor i Pracownicy Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej
 • Dyrektor i Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Komorowie
 • Dyrektor i Uczniowie Zespołu Szkół Nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Nowej Dębie
 • Dyrektor Oddziału „Gościa Niedzielnego” – edycja sandomierska
 • Dyrektor Oddziału Banku PEKAO S.A. w Kolbuszowej
 • Dyrektor oraz Pracownicy Instytutu Pamięci Narodowej Oddział Rzeszów
 • Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Kolbuszowej
 • Dyrektor Poczty Polskiej S.A. Oddział w Rzeszowie
 • Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kolbuszowej
 • Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców oraz Uczniowie PSP w Woli Rusinowskiej
 • Dyrektor, Uczniowie i Rada Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ w Hucie Komorowskiej
 • Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej
 • Kierownik oraz Uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kolbuszowej
 • Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kolbuszowej
 • Ks. Rafał Kusiak
 • Metropolita Krakowski, Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz
 • Nadleśniczy Nadleśnictwa Kolbuszowa
 • Pan Andrzej Szlachta – Poseł na Sejm RP
 • Pan dr hab. Killion Munyama – Poseł na Sejm RP
 • Pan Julian Franciszek Jachyra-Cmolassowski z Kanady
 • Pan Kazimierz Gołojuch – Poseł na Sejm RP
 • Pan Kazimierz Kriger – Były Nadleśniczy Nadleśnictwa Kolbuszowa
 • Pan Kazimierz Moskal – Poseł na Sejm RP
 • Pan Longin Komołowski, Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”
 • Pan Marek Jurek – Poseł do Parlamentu Europejskiego
 • Pan Mirosław Pluta – Poseł na Sejm RP
 • Pani Elżbieta Łukacijewska – Poseł do Parlamentu Europejskiego
 • Pani Genowefa Bialkovski z Monachium
 • Pani Zofia z Nowej Dęby
 • Prezes Firmy SanTa-EKO Sp. j.
 • Prezes Fundacji Misjonarzy Klaretynów „ZOSTAW ŚLAD”
 • Prowincjał Zakonu Szpitalnego św. Jana Bożego pod wezwaniem Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny
 • Przewodnicząca Zarządu Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kolbuszowej
 • Redaktor Naczelna „Fenomen POLSKA”
 • Regionalna Fundacja Rozwoju „Serce” w Kolbuszowej
 • Rektor Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie
 • s. Teresa Głuchowska – Referentka Misyjna Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej w Starej Wsi
 • Sekretarz i Delegat ds. Misjonarzy przy Komisji Episkopatu Polski ds. Misji
 • Starosta Kolbuszowski wraz z Przewodniczącym Rady Powiatu Kolbuszowskiego
 • Starosta Rzeszowski wraz z Wicestarostą
 • Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Pani Maria Kurowska
 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie
 • Wójt Gminy Majdan Królewski wraz z Przewodniczącym Rady Gminy
 • Wójt Gminy Ostrów wraz z Przewodniczącym Rady Gminy
 • Wójt Gminy Tuszów Narodowy wraz z Przewodniczącym Rady Gminy
 • Zarząd i Pracownicy Caritas Polska
 • Zarząd oraz Pracownicy Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „SIEDLISKO”
 • Zarząd Powiatu Mieleckiego
 • Zarząd Stowarzyszenia Inkubator Rozwoju Inicjatyw Społecznych „IRIS” w Kolbuszowej
 • Zastępca Dyrektora BUiAD IPN w Warszawie
 • Zgromadzenie Sióstr Misjonarek św. Piotra Klawera w Podkowie Leśnej

Życzenia nadesłane do Fundacji i Muzeum